První dvoudenní adventní jarmark s výstavou rukodělných předmětů v historii Velehradu uspořádaly před deseti lety v obci organizace Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami spolu s obecním úřadem.

„Sedm let nesly jarmarky název Vánoce přicházejí. „V obřadní síni obecního úřadu přibližovaly lidem z obce i okolí ducha tradičních Vánoc," zalovila v paměti velehradská matrikářka Eva Hanáčková.

Když ale v centru Velehradu vyrostlo nové turistické centrum, konají se vánoční jarmarky v jeho příjemném prostředí a v režii obce.

Lidoví tvůrci, ale i hendikepovaní klienti velehradských domovů pro osoby se zdravotním postižením mají návštěvníkům co nabídnout.

Kdo na jubilejní desátý velehradský vánoční jarmark přišel, určitě nelitoval.

Koupit na něm mohl sobě i svým blízkým jako dárek nebo třeba na památku některý z rukodělných výrobků, vytvořených dovednýma rukama lidových tvůrců.

Na jarmarku nechybělo ani vánoční tvoření uherskohradišťské sociálně terapeutické díly a tvořivé dílničky velehradské školní družiny.

Kdo na desátý velehradský vánoční jarmark přišel, určitě nelitoval. Měl příležitost zhlédnout expozici Příběh sochy akademického sochaře Otmara Olivy, výstavu Ptáci Ivany Směšné nebo U nás na Velehradě.

Atmosféru vánočního jarmarku umocnilo vystoupení dětského folklorního souboru Modřánek z Modré, jehož vedoucí je Šárka Slavíková.

„V posledních třech letech jsou na Velehradě pořádány dva předvánoční jarmarky. Jeden nese název Děcký, ten druhý, pořádaný obcí, je o pár dnů později.
V příštím roce bychom rádi oba jarmarky sloučili, což bude ku prospěchu účinkujících i návštěvníků," předestřela představu pořadatelů galeristka turistického centra Veronika Daňková.