Na obchůzku po dědině, kterou už tradičně pořádá spolek pro udržení tradic (SPOT) Slunéčko, vyrazili tamní fašančáři za doprovodu Staroměstské kapely krátce po třinácté hodině. „Masky si nekupujeme v hypermarketech, ani si je nepůjčujeme od známých v sousedních vesnicích, ale tvoříme si je po večerech s několikadenním předstihem před fašankovou obchůzkou,“ svěřila se předsedkyně spolku Slunéčko Kristýna Tomalová.

V čele masopustního průvodu byli opět popovičtí admirálové v čele s Napoleonem, kteří před sebou tlačili dvouhlavňové dělo, které Popovičtí pokřtili před třemi roky. „Je to kanon, který v žádné armádě NATO nemají. Když se s ním postavíme u radnice nebo v místní části obce zvané Klince, jedna jeho hlaveň míří na Uherské Hradiště, druhá na Uherský Brod. Pokud by naši dědinu chtěli případní útočníci ze zmíněných měst napadnout, už teď by se měli třást strachy,“ varuje popovická starostka Jitka Nováková. V početném průvodu maškar nechyběli podšabláři, beránek s ovečkou, kravička s býčkem, Indiáni, čtyřka bez kormidelnice s názvem Popovská střela, smrtka, strašák do zelí, slamáček a další roztodivné masky. Při obchůzce vesnicí a ochutnávce slivovice, koblih, oškvarků, slaniny a dalších dobrot je provázelo krásné slunečné počasí.

„Každým rokem se u nás fašančáři zastavují. Rádi je uvítáme koblihy, slaninou i slivovicí,“ neskrývali radost z návštěvníků v maskách Marie a Martin Slováčkovi.

Masopustní průvod doprovázela s dcerou Nikolkou a její kamarádkou Karolinkou Slunečkovou Michaela Remešová. „Na veselé maškary se chodíme s dětmi podívat každý rok. Je dobré, že členové SPOT Slunéčko se snaží udržovat v naší obci staré tradice,“ pokyvovala hlavou Remešová. Dětem, které měla s sebou, se líbily všechny masky, ač některé doslova naháněly strach. Nejvíc je asi zaujal slamáček.

„Z něj si v minulosti hospodyňky trhaly stébla slámy a vkládaly je pod husí vajíčka, aby z nich husa vyseděla pěkná prachová housátka. Slamáček chodíval po dědině a troubíval na volský roh. Ten ale já nemám, protože jsem žádného vola nesehnala,“ přiznává se smíchem Marta Andrýsková, představitelka slamáčka.

Podle starostky obce se náročná popovická fašanková obchůzka nazývá Pochodem smrti. „Proč? Na našem fašankovém pochodu vždycky někdo padne znaven přemírou destilátů. Kdo z fašančárů dojde do cíle, je vítězem,“ poznamenala starostka Popovic.

Každá vesnice má podle ní při masopustu svá specifika. Mají je i Popovice. Fašank tu rozdělují do dvou sobot. O té uplynulé se uskutečnila obchůzka maškar po vesnici v režii místního spolku Slunéčko. „S ním úzce spolupracuje Klub žen Popovice, který uspořádá v sobotu maškarní ples. Pomyslnou tečku za ním udělá pochováváním basy. Naše ženy tomuto rituálu říkají, že pochovávají basu s kremací,“ dodala Nováková.