Na první polovinu masopustní taškařice vyrazilo v Jalubí sobotu dopoledne několik desítek masek. Ta druhá polovina je i veřejnost čekala večer při fašankové zábavě v kulturním domě, kde do pochovávání nebožky basy vyhrávala k tanci i poslechu Boršická čtyřka.

Celá vesnice byla od rána až do večerních hodin provoněna koblížky, božími milostmi a slivovicí, jež přišly k chuti roztodivným maskám. O veselí v průvodu se postarali abatyše, doktoři, medvěd a medvědář, smrtka, šašci, kominíci, hasiči i pohádkové bytosti. Společně navštívili hospodáře – rodinu Krsičkovu a Fajkusovu, kde se jim dostalo náležitého pohoštění.

„Všechno jednou končí. I to masopustní veselí, které se dá přirovnat hodům, jen s tím rozdílem, že nastávající půst bude delší a přísnější než advent,“ říká posmutněle Kostelníček.