Tu otevřely Tupeské parádnice, když se na chvíli proměnily v malé „školkařky“ a předvedly i s paní učitelkou tanečky a říkanky ze svého dětství. Poté parket rozvířili mladí členové Kunovjanu, kteří oprášili své oblíbené cikánské tance a roztleskali obecenstvo. Úspěch měly i místní holky, slečny a dámy, které se chopily šavlí a vysekly ryze mužské „Podšable“.

Během večera byla představena originální nástěnná plastika Tupeská Entropa aneb Hovnovedéní, která aktuálně a s trochou nadsázky zachytila společný projekt čističky odpadních vod pro Břestek, Tupesy a Zlechov. K tanci i poslechu hrála CM Hora a protože asi zařadila jen málo odpočinku, basa to nevydržela a před půlnocí vydechla naposledy. Členové SKRUŽ se s ní rozloučili po svém.

O občerstvení během večera se postaralo místní o.s. Ruddy truck team, které dodalo čerstvou zabijačku a vlastně i všichni ti občané, kteří během dne přispěli vajíčky, špekem a klobáskami. Poděkování patří také všem, kteří zacinkali popř. zašustili finanční částkou do kasičky. Vybrané peníze budou využity na další společné akce pro děti i dospělé.

Leoš Marek, radosta SKRUŽ Tupesy

(pozn.: článek je z rubriky Čtenář-reportér)