Biskupské povolení ale lidem, kteří v neděli do Brna nemohou, v tento den účast na bohoslužbě promíjí.

„Biskupové dali dispens od mší svatých. Je to jakési povolení pro věřící, že nejsou vázáni k účasti na mši svaté, právě kvůli větší účasti kněží v Brně,“ vysvětlil uherskohradišťský děkan Karel Šenk.

Rušení nebo přesouvání mší je v individuálních možnostech každého kněze. Mše se většinou přesouvají na sobotu nebo neděli večer. „Také jsme některé bohoslužby přesunuli na sobotu, v celé naší farnosti budou v neděli jenom tři mše svaté. Hodová v Topolné – ta bude až odpoledne, v Březolupech v sedm ráno a v Bílovicích ve tři čtvrtě na devět,“ potvrdil březolupský a bílovický farář Jerzy Walczak.

Farnost v Boršicích u Buchlovic také vyšla vstříc věřícím, kteří se například ze zdravotních důvodů slavnostní bohoslužby v Brně nemohou zúčastnit. „Protože to máme blízko a já to stihnu, tak jsem dal na brzo ráno dvě mše pro ty, kteří se nemohou do Brna dostat,“ uvedl boršický farář Anton Kasan.

Většina farností vypravuje do Brna vlastní autobusy, spousta lidí se navíc dopravuje vlaky nebo vlastními auty. V jednotlivých děkanátech už rozdali stovky místenek do areálu tuřanského letiště, kde se bohoslužba koná. „Přesné číslo pro celý děkanát neznám, ale jenom tady v Brodě máme rozdáno už přes tři stovky lístků,“ řekl uherskobrodský děkan František Král.

Věřící se navíc budou moci účastnit brněnské bohoslužby alespoň na dálku. „Věřící mohou být duchovně spojeni, když se budou například dívat v televizi na přenos mše z Brna,“ dodal hradišťský děkan Šenk.

Petr Knepr