Ne vždy se ale v těch prvních desetiletích dostávalo sboru prostředků na pořízení techniky, ani patřičné podpory ze strany představitelů obce i společnosti. 

Navzdory tomu hasičský sbor nepřišel nazmar, k rozkvětu obce směřoval, bližním v neštěstí pomáhal a ve šlépějích svých dědů a otců jde stále dál. To, co traplické hasiče v běžné práci či plamenném boji pojí, co jim dělá radost, si připomenuli při slavnostním sobotním hasičském dopoledni.

Při mši svaté v kapli Panny Marie Růžencové požehnal jalubský kněz P. Pavel Jagoš historicky prvnímu praporu traplických hasičů, který jim ušila sehradická firma DAKS Davida Kadlečka.

„Prapor i s obalem stál 54 tisíc korun. Dvacet tisíc nám na něj dala obec, 10 tisíc Nadace Synot, čtyři tisíce Nadace pro podporu hasičského hnutí a zbytek jsme uhradili z pokladny sboru,“ sdělil jeho starosta Tomáš Pelka.

Aby mohla být opožděná oslava 115. výročí od založení hasičského sboru stylová, do výbavy získal zcela nové dopravní auto Ford Transit kombi pro 9 osob včetně přívěsného vozíku, za nějž by se nemusela stydět žádná profesionální jednotka. Vůz v hodnotě 997 tisíc korun je zařazen do lehké hmotnostní třídy a je určen pouze pro provoz na zpevněných komunikacích.

„Díky 450tisícové dotaci z ministerstva vnitra, třísettisícové finanční injekci ze Zlínského kraje doplatila za něj obec ze své pokladny jen 247 tisíc korun,“ řekl s uspokojením traplický starosta Milan Rozum. Kromě nového vozidla disponuje sbor ještě cisternou Liaz Cas K 25 z 80. let minulého století.

Traplický sbor má v současnosti 15 mladých hasičů a 34 dospělých. Vzhledem k tomu, že jeho členové jsou různých profesí, přes den jsou v zaměstnání a hasiče dělají ve svém volném čase, tvoří vynikající partu a jsou nositeli dlouhé tradice lidské pospolitosti.

„Při rekonstrukci hasičské zbrojnice, klubovny a garáže pro nové vozidlo odvedli členové sboru kus práce bez nároku na odměnu. Rozpočet na rekonstrukci zbrojnice činil 2,5 milionu korun, skutečně vynaložené náklady včetně dotace ve výši 137 tisíc korun ze Zlínského kraje činily pouhý milion 64 tisíce korun,“ informoval starosta traplických hasičů Tomáš Pelka.