Jejím koncelebrantem byl sám jubilant, emeritní farář a čestný kanovník kroměřížské kapituly Jan Mareček, který se do své rodné obce vrátil z Nivnice v roce 1989, aby tu inicioval zřízení farnosti, stavbu nového kostela a stal se prvním zlechovský farářem. V závěru slavnostní bohoslužby se dostalo páteru Marečkovi vysokého ocenění, jakého se zatím žádnému Zlechovanovi nedostalo. Starosta obce Antonín Haloda ho na základě schválení obecního zastupitelstva jmenoval čestným občanem Zlechova.

Zdeněk Skalička