V roce 2018 Dolní Němčí zvítězilo v soutěži Vesnice roku jak na celokrajské, tak posléze i na celorepublikové úrovni, co jste si z tohoto úspěchu odnesl vy osobně pro sebe a v čem si myslíte, že to pomohlo obci jako celku?

Zisk Zlaté stuhy za vítězství v soutěži Vesnice roku 2018, je velkým oceněním dlouhodobého vývoje naší obce, tvořeného každodenní pílí našich občanů, kteří si dříve budovali i nadále budují svou vesnici především jako místo pro klidný a spokojený život svých rodin jak v minulosti, tak nyní, ale i v dalších letech. Když pominu krátkodobou popularitu v médiích, tak z mnoha různých setkání se spoluobčany vím, jak jsou hrdí na svou obec. Dokonce i naši rodáci žijící po republice nebo i v zahraničí nám fandili a sledovali naše soutěžení. Za sebe můžu říct, že celá účast i s nádherným finálovým rozuzlením byla pro mě jen potvrzením toho, kolik skvělých lidí u nás máme a je mi velkou ctí s nimi spolupracovat a celou obec řídit. Za celou dobu ve funkci jsem měl vždy výborně spolupracující zastupitele, což bylo základním předpokladem dalšího rozvoje naší obce.

Po více než šedesáti letech obec přistoupila ke zbourání staré fotbalové tribuny a nechala místo ní postavit tribunu novou, s šatnami a zázemím pro fotbalisty, kde nechybí ani tréninkové hřiště, vybudované v minulých letech. Jak nákladné tyto stavby byly?

Druhá travnatá plocha byla už moc potřeba, protože sedm mužstev, které náš fotbalový klub má, zatěžovalo neúměrně jedinou hrací plochu na stadionu. Proto se zastupitelé rozhodli druhou plochu vybudovat i bez dotace, kterou se nedařilo získat. Protože jsme museli hrací plochu odsunout od potoka a chtěli jsme, aby měla parametry pro soutěžní zápasy, bylo třeba poměrně velkého zářezu do sousedícího svahu a jeho řádnou stabilizaci proti sesunutí. Celkové náklady se vyšplhaly na 11 milionů. Tato plocha bude sloužit především k tréninkům, ale může se využívat také k zápasům, hlavně přípravek a žáků. Protože vedle stadionu máme penzion a restauraci, je našim záměrem nabízet areál také zájemcům o soustředění. U tribuny se po mnoha neúspěšných pokusech podařilo získat fotbalovému klubu vloni dotaci na rekonstrukci ve výši 11,5 milionu. V průběhu demoličních prací se ukázalo, že stav nosných konstrukcí je horší, než předpokládal projektant, a proto bylo potřeba původní záměr přehodnotit. Celkové náklady na stavbu, vybavení a zpevněné plochy v areálu dosáhly 28 milionů. Našim přáním je uspořádat tady také nějaké utkání mládežnické reprezentace ČR.

S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané a jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?

Občas se objeví stížnosti na chování souseda, ale tady nemáme žádné kompetence, proto se snažíme být pouze jakýmsi zprostředkovatelem smírčího jednání. Většinou se na nás ale spoluobčané obrací se žádostmi o pomoc v záležitostech, se kterými si sami neví rady. Složitá, ale nakonec úspěšná byla pomoc manželům, kteří se díky vlastní nezkušenosti a naivitě dostali do dluhů. Také jsem se z titulu funkce zúčastnil jako nestranná osoba několika domovních prohlídek s policii.

Koronavirová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Dolním Němčí?

Dodržování všech vládních nařízení už samo způsobovalo komplikace, někteří spoluobčané si prožili složité období, bohužel i u nás bylo několik úmrtí spojených s covidem. Nejvíce viditelné bylo absolutní zastavení společenského a spolkového života, který se teprve nyní pomalu vrací, věříme, že už natrvalo, do předcovidového stavu. Protože u nás je pořád dost obětavých a pracovitých spoluobčanů, tak věřím, že se to podaří a obec bude zase žít svým obvyklým rytmem.