V centru Uherského Brodu jej tehdy vítalo na 25 tisíc lidí.

„Byl to člověk skromný a nenáročný a každé mé setkání s ním bylo nezapomenutelné,“ vzpomíná někdejší uherskobrodský starosta Jiří Veselý, který jej před 19 lety městem Komenského provázel. Vzácnou návštěvu si ale nenechal pouze pro své město.

„Předem jsem dohodl, že by bylo vhodné a slušné vůči Nivnici a Komni, které se k odkazu Komenského také hlásí, aby se prezident zastavil i tam,“ přiznává Veselý po letech.

Z Uherského Brodu pak Havel zamířil do Nivnice a následně do Komně, kde se však zastavil jen krátce. Po soukromém obědě na zámku Nový Světlov odletěl zpátky do hlavního města, kde ještě týž večer na Pražském hradě oceňoval učitele.

„Mezi lidmi vládla nepředstavitelná euforie. Václav Havel byl tehdy totiž mimořádně populární. No, a proto není divu, že ho tehdy u obecního pomníku Komenského vítalo tolik lidí, kolik jsem tam nikdy předtím, ani nikdy poté, nezažil,“ vzpomíná dlouholetý starosta Komně Karel Navrátil. Ten také přiznal, že bývalého prezidenta Havla chtěl letos v létě pozvat na oslavy 750. výročí první písemné zmínky o obci.

„Dozvěděli jsme se ale, že je marod, tak z jeho pozvání sešlo,“ přiznává Navrátil, který byl Havlovým úmrtím také zaskočen.