"Šikana ve škole je organicky propojena z kyberšikanou, role obětí a agresorů ve školní šikaně se většinou přenášejí do kyberprostoru," uvedl odborný garant projektu minimalizace šikany Michal Kolář. Kyberšikana podle něj "využívá zbraně hromadného ničení, dovoluje pronásledování oběti 24 hodin denně, zajišťuje možnost rozsáhlého publika a zaručuje anonymitu".

Tragické následky

Oba typy šikany podle Koláře spojují vulgarismy, výhrůžky násilím i smrtí, zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv, kyberšikana umožňuje rozesílání dehonestujících fotografií včetně pornografických fotomontáží nebo na mobilní telefon nahrávaných epizod ponižování oběti. Důsledkem terorizování je psychické traumatizování a sociální izolace oběti, která může mít tragické následky, uvedl Kolář. Ze zahraničí jsou známy i případy úmrtí v důsledku šikany, připomenul s tím, že agresor může být zároveň také obětí.

Konferenci iniciovala ředitelka pražského Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Renata Zajíčková, podle níž při řešení případů šikany chybí podpora rodičů a společnosti. Upozornila také na případ jednoho ze svých učitelů - znelíbil se jedné z žaček, která iniciovala jeho pronásledování prostřednictvím sociální sítě Facebook i s fotografiemi a filmovými záběry.

V procentech…

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec k tomu uvedl, že tito agresoři by měli být předem informováni o protizákonnosti svého jednání a také o tom, že jejich počínání na internetu není úplně anonymní, jak by se mohli domnívat. Připomenul, že podle občanského zákoníku lze záběry konkrétní osoby použít bez jejího svolení pro účely umělecké, novinářské či vědecké, v takovém případě ale nesmějí být v rozporu se zájmy takového člověka. Němec také uvedl, že škola stejně jako jiná firma nemůže kontrolovat obsah elektronické pošty zaměstnanců či žáků, může však na školních počítačích sledovat, kdo je její adresát.

"Některou ze sociálních sítí zná 99 procent dětí, svůj účet na některé síti má 89 procent dětí, sdílet své osobní údaje s cizími lidmi je ochotno 67 procent dětí, působení kyberšikany je vystaveno 48 procent všech dětí, rodičům se svěří jen 23 procent dětí, každé třetí dítě přiznává, že kyberšikanu samo vyzkoušelo, kyberšikanu vůči učiteli vyzkoušelo 2,3 procenta dětí," citovala z průzkumů ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Za nezbytné proto pokládá vzdělávání a opakované rozbory šikany s dětmi od útlého věku.

Zákony

Náměstek ministryně školství Petr Špirhanzl přislíbil iniciovat kurzy vzdělávání učitelů v přístupu k novým možnostem internetu, aby se mohli snáze zapojit do sociálních sítí. Domnívá se ale, že dosavadní právní předpisy jsou pro postup proti šikaně i její kybernetické podobě dostačující.

Vrchní ředitel sekce legislativy a práva ministerstva školství Miroslav Šimůnek uvedl, že na projevy šikany by se kromě občanského zákoníku či zákona o ochraně osobních údajů mohl vztahovat také zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Agresoři se vystavují postihu podle zákonů trestního, přestupkového nebo o soudnictví ve věcech mládeže. Vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické Jiří Voříšek míní, že studenty je potřeba hned po jejich nástupu upozornit na to, co je a co není povoleno. Provinilce je pak třeba exemplárně trestat. "Nespoléhejme na zákony, spoléhejme na hodnotový systém budovaný v našich dětech, to je moje doporučení," řekl Voříšek.