Ti tuto informaci oficiálně oznámili v pondělí 3. února na obecním webu a posléze také na svém večerním setkání. Zpestřil ho zhruba hodinový telefonát exstarosty Němečka, který se stal převážně jeho monologem.

Až po téměř dvou týdnech mlčení se nedachlebičtí zastupitelé vyjádřili k tomu, co obec rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory, k odvolání Vratislava Němečka z pozice starosty. Ve svém oficiálním pondělním prohlášení k tomu uvádějí konkrétní důvody. Měly to být především dlouhodobé nákupy pro obec bez vědomí zastupitelstva, podepisování smluv na půjčky rovněž bez vědomí zastupitelstva, či nesvolání obecních zastupitelů v daném termínu a na základě žádosti. „Dobře víme, co o dluzích obce uváděl bývalý starosta v médiích, že vlastně žádné nejsou. Nicméně pravda je taková, že dokonce audit za první pololetí 2013 označil u naší obce riziko, kterým je vysoká zadluženost Nedachlebic. Ta k 30. červnu činila téměř 14 milionů korun. Tato částka pak k poslednímu prosinci vzrostla dokonce až na 16 milionů 167 tisíc," uvedl místostarosta Vojtěch Dovrtěl. Exstarosta podle oficiálního prohlášení zastupitelů například bez jejich vědomí za obec uzavřel dva úvěry na 500 tisíc a na téměř 998 tisíc korun, čímž údajné nepochopitelné utrácení ani zdaleka nekončí. „My se snažíme šetřit kde se dá a pan starosta nechal pořídit v půli prosince diáře a kalendáře za 52 tisíc 694 korun, což je naprosto nesmyslný a zbytečný výdaj," popisoval jeden ze svérázných kroků bývalého starosty Vojtěch Dovrtěl. Zajímavé jsou v dnešní době vcelku nízkých telefonních tarifů údajně také faktury, které přichází jako vyúčtování za mobilní telefon bývalého starosty. Podivné kroky bývalého starosty navíc podle zastupitelů neskončily ani s jeho odvoláním.

Samotné odvolání starosty přitom nebylo podle zastupitelů vůbec nečekané. „Už od září jsme se snažili s panem starostou zjištěné nedostatky vykomunikovat a provést jejich nápravu, bez toho, aby se to řešilo na veřejnosti nebo před obyvateli obce. Bohužel žádná dohoda nebyla možná, místo toho jsme se dočkali jen osočování a nepravdivého obviňování," popsal snahy zastupitelů jeden z nich, Josef Jandouš.

Jejich snahu o komunikaci a vyřízení nezbytných náležitostí s bývalým starostou pokračovalo svoláním neformální pracovní porady zastupitelů na úterní 17. hodinu, na kterou byl přizván i redaktor Slováckého deníku. I přes údajné pozvání ze strany místostarosty se Vratislav Němeček na jednání nedostavil, což později zdůvodnil tím, že neobdržel oficiální pozvánku. Zastupitelé se zhruba po dvaceti minutách porady rozhodli kontaktovat Vratislava Němečka telefonicky. Na jeho přání byl telefonát spuštěn na hlasitý odposlech. Následoval Němečkův hodinový monolog, v němž exstarosta obhajoval svá minulá jednání. Mimo to přítomní vyslechli značné množství nepublikovatelných výrazů, které byly směřovány na jejich adresu. Podle přítomných zastupitelů ani toto telefonické jednání nevyřešilo problémy, které obyvatele Nedachlebic v současnosti trápí, stejně jako ani ošemetnou situaci na obecním úřadě.

Vratislav Němeček ale vnímá věci jinak. „Jsou to jen lži. Co jsem ke svému odvolání chtěl kdy uvést, jsem již médiím sdělil, jinak nemám co bych k tomu dodal," sdělil svůj názor na předkládaná tvrzení zastupitelů bývalý starosta.