„Cílem akcí, které jsme uspořádali v rámci Evropského týdne lesů pro žáky Základní školy Buchlovice a studenty ekologie Střední odborné školy (SOŠ) a Gymnázia Staré Město, bylo zviditelnit lesy i celý sektor lesnictví a zvýšit povědomí o jejich důležitém přínosu v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje ekonomiky a společnosti,“ přiblížil týden lesů v Chřibech zaměstnanec buchlovické lesní správy Pavel Zůbek.

Žáci buchlovické školy se v lesních porostech pod starobylým hradem Buchlovem od lesáků dozvěděli mnoho zajímavého o jejich práci, ale i o záměrech ve vztahu k našemu zelenému bohatství, které je jednou ze základních podmínek života lidské společnosti. Velký ohlas měly u školáků hry, jimiž jim činnost v lese přiblížili zaměstnanci správy Zdeněk Zálešák, Pavel Zůbek, Karel Forman, Michal Charvát, Ladislav Karásek a Jiří Zapadlo z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Kroměříž.

„Nejvíc se nám líbila ukázka lovu na jelena, kterou nám lesáci předvedli,“ popsal své pocity desetiletý Jirka. Studenty ekologie ze staroměstské SOŠ zase lesáci pozvali do lesních porostů v Orlové za Modrou, aby je tam seznámili se zásadami trvale udržitelného způsobu hospodaření. Smysluplná byla údajně i procházka kolem kaskády rybníků a mokřadů v údolí Orlové, které významně přispívají k ovlivnění mikroklimatu.

„Už při červnovém Dnu s Lesy České republiky, ale i v rámci právě skončeného Evropského týdne lesů (obě akce měly v Chřibech premiéru) umožnili lesní pedagogové z naší správy dětem i studentům bezprostřední kontakt s přírodou, poznání lesa zábavnou formou a vnímání lesa všemi smysly,“ podotkl jeden ze spoluorganizátorů Pavel Zůbek.