UherHlavním tématem byly různé pohledy na problematiku domácího a cizího v tradiční lidové kultuře.

Do Uherského Hradiště dorazili odborníci z řad muzejních etnografů, akademických pracovníků i pedagogů univerzit z České republiky i zahraničí.

„Konference se účastnilo 33 lidí, kteří přednesli 25 různorodých příspěvků založených na terénních výzkumech i srovnávacím studiu. Jednání odborníků se neslo v přátelské atmosféře a přineslo množství objevných poznatků, které budou zhodnoceny v plánovaném tištěném vydání kolektivní monografie,“ uvedla vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Marta Kondrová.

Petr Vladovič v roce 2006, kdy byl starostou Slavkova.
Závislost na drogách a miliony dluhů. Petr Vladovič stanul před soudem
Mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe v Uherském Hradišti.
TSTTT v Hradišti? Výstavy kaktusů, fotografií i ekologický den Přijď a třiď