Jedním z pamětníků této události je dnes 90letý Hradišťan Karel Dýnka, jehož tehdy převezli do internačního tábora v Oseku u Duchcova, kde musel vykonávat těžkou práci.

„Po dvou letech mě odveleli k vojenské službě u pomocného technického praporu, kde jsem další tři roky pracoval na stavbách,“ vzpomíná Karel Dýnka na ono temné období.

Během Akce K bylo v Československu zlikvidováno 219 klášterů a internováno 2376 řeholníků. Zabaven byl jejich movitý i nemovitý majetek. Došlo tak k nenapravitelným škodám na kulturním dědictví národa.

Na slavnostním večeru partnerských měst se setkali také zakladatelé partnerství Uherského Hradiště a Mayenu - bývalý primátor města Mayen Günter Laux (vlevo) a bývalý starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka (druhý zprava). Na snímku je doplňují starost
Partnerství oslavili koncertem v chrámu Sv. Františka Xaverského

Mnohé klášterní stavby, které představovaly unikátní architektonické památky, byly vydány na pospas chátrání či dokonce cíleně ničeny, zmizela řada vzácných tisků a byl rozkraden cenný movitý majetek, jako starobylý nábytek a podobně.

K 70. výročí „Akce K“, které připadá na příští rok, vzniká v ateliéru velehradského akademického sochaře Otmara Olivy 2,2 metru vysoká a metr široká pamětní deska. Tu chtějí instalovat na Velehradě na zdi na nádvoří poutního areálu naproti vchodu do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

I z Velehradu byli totiž řeholníci (v tomto případě jezuité) 13. dubna 1950 deportováni do internačního tábora. A právě řád Tovaryšstva Ježíšova bude mít v horní části desky umístěn svůj znak a heslo Ad maiorem Dei gloriam – K větší cti a slávě Boží.

„Součástí výzdoby pamětní desky, která bude složena z osmi částí je celá řada symbolů. Nechybí například srdce či pokořený ostnatý drát,“ prozradil Deníku Otmar Oliva. Ten na díle, které je nyní ve fázi dokončeného voskového modelu, začal pracovat vloni na jaře.

„Texty mi dodali na podzim a od té doby jsem to modeloval. Odlívat všechny části se chystám letos na podzim,“ doplnil Otmar Oliva.

Zadavatelem vytvoření pamětní desky je Občanské sdružení Omega plus z Kyjova. Na jejím financování se podle předsedy sdružení Vladimíra Výlety slíbilo podílet několik institucí, včetně obce Velehrad či Zlínského kraje.

„Počítáme však, že tuto aktivitu podpoří ve sbírce také dobrovolní přispěvatelé. Pro tento účel právě zakládáme účet,“ řekl Vladimír Výleta.

Petr Vladovič v roce 2006, kdy byl starostou Slavkova.
Závislost na drogách a miliony dluhů. Petr Vladovič stanul před soudem