„Třicítka studentů se zdokonaluje v odborných předmětech zabývajících se aktuální problematikou v oblasti ekonomiky, strategického managementu, zahraničního obchodu a řízení lidských zdrojů. Součástí této letní výuky jsou přednášky a diskuse v anglickém, ruském a českém jazyce. Studenti se tak mohou seznámit nejen s touto odbornou problematikou, ale díky diskusím nad přednášenými tématy mohli do těchto oblastí vnášet i své poznatky a názory a tak se vzájemně obohatit,“ vysvětlila pořádání letní školy prorektorka pro pedagogickou činnost Iveta Matušíková.

Letní školy se zúčastnil i rektor ruského Institutu ekonomiky v Podolsku Alexej Alexandrovič Nikulin a také profesorské delegace a zástupce Vysoké školy ekonomie, turistiky a společenských věd v Polsku Ernest Nowak. Denně po skončení odborných bloků následuje doprovodný program, který má studentům přiblížit krásy regionu.

Arnošt Bedrník