„Jsem vděčný za to, že jsem měl tu možnost nahlédnout za vězeňskou zeď, kterou jsem doposud znal jen z vnějšího pohledu od autobusového nádraží. Genius loci toho místa na vás okamžitě zapůsobí a najednou si uvědomíte, že realita musela být daleko drsnější, než jste se dočetl,“ nechal se slyšet Víťa Hybler z Dolního Němčí.

Podobně situaci vnímal také ministr kultury Martin Baxa, jenž zavítal do chátrajícího areálu také premiérově.

„Já jsem původní profesí učitel dějepisu a vždycky jsem se zajímal o dějiny 20. století. Když jsem ale do této věznice dnes přišel, uvědomil jsem si jednu věc, žádný papír, žádné učebnice nenahradí to, pokud člověk stojí bezprostředně v těch místech, kde se vše odehrávalo. Když jsem stál u těch samotek, zažíval jsem pocity hlubokého dojetí a hněvu,“ řekl Martin Baxa pod dojmem vězničního zážitku.

Ve vlčnovském kroji se bohoslužby zúčastnili také otec a syn Jan a Petr Pijáčkovi z Vlčnova. „Toto setkání v této věznici mi dává smysl v souvislosti s válkou na Ukrajině, která se dotýká i nás tady. Dalším rozměrem je období po Vzkříšení, jako zpráva, kterou je dnes třeba slyšet především,“ prozradil Petr Pijáček.

Bohoslužbu ve věznici sloužila zástupkyně Církve československé husitské Iva Pospíšilová, spolu se zástupkyní Českobratrské církve evangelické paní Voglovou, zástupcem Bratrské jednoty baptistů panem Zetkou a staroměstským farářem Římskokatolické církve Miroslavem Suchomelem.

O hudební doprovod se postarala Horňácká muzika Petra Mičky.

„To že se tady dnes setkáváme a dnešní bohoslužbu vedou zástupci čtyř církví, je pro mě jednoznačným důkazem, že když jde o velkou, dobrou věc, vždy dokážeme spojit síly a táhnout za jeden provaz,“ konstatoval starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Muzeum totality 

V areálu bývalé věznice má vzniknout důstojné Muzeum totality a přesunout se do něj mají také okresní státní zastupitelství, okresní soud a probační a mediační služba.

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.

Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB.

Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně. Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.