Ze sedmi měst mají po jedné popelnici pouze v Uherském Ostrohu, Starém Městě a Uherském Hradišti. Ani tam jim ale lidé nevěnují větší pozornost.

„E-box máme asi půl roku přímo na radnici. Informovali jsme o něm lidi různě, ale zatím se nám jej nepodařilo ani jednou naplnit. Většinu odpadu tvoří elektronika z městského úřadu,“ prozradil ostrožský místostarosta Vlastimil Kuřimský.

Jeden e-box mají lidé k dispozici i na odboru dopravy v Uherském Hradišti. Tam jej stejně jako v Ostrohu získali zhruba před půl rokem. „Zatím jsme jej ani jednou nenaplnili,“ zmínila Dana Schreierová z hradišťského odboru životního prostředí.

Totožná je situace i ve Starém Městě. „E-box máme na radnici, ale využívají jej převážně pracovníci úřadu. Zatím je naplněný pouze ze třetiny,“ upřesnila referentka staroměstského odboru správy majetku a životního prostředí Alena Pluhařová.

Lidé jsou podle ní zvyklí vyhazovat elektroniku ve sběrných dvorech. S tím souhlasí i bojkovická místostarostka Květoslava Ogrodníková. „U nás e-boxy nemáme. Máme sběrný dvůr, takže kdo chce, může vyhodit elektroniku tam,“ podotkla Ogrodníková.

Stejnou možnost mají i obyvatelé Uherského Brodu. „Ve městě fungují čtyři sběrné dvory. Lidé můžou odevzdat elektroniku v kterémkoli z nich,“ přidal se vedoucí brodského odboru životního prostředí a zemědělství Petr Vozár.

O pořízení speciálních popelnic uvažovali na kunovické radnici. Zatím tam žádné nemají. „Snad během tohoto pololetí se nám je podaří umístit na radnici i do dvou škol,“ sdělila referentka kunovického odboru životního prostředí Helena Droppová.

Právě ve školách jsou podle odborníků koše nejpřínosnější. Hlavním cílem rozšiřování e-boxů je totiž především podpora ekologie. „Lidé jsou ve skrze pohodlní a je potřeba k nim jít blíž. Drobné spotřebiče totiž stále často končí v běžném komunálním odpadu. Čím snadněji se člověk ke sběrnému místu dostane, tím více jej bude využívat,“ upozornila na hlavní myšlenku zavádění e-boxů Hana Ansorgová ze společnosti Asekol, která se odběrem a recyklací elektro zařízení zabývá.