„Jako už tradičně jsme uspořádali den otevřených dveří, na němž se od rána naši klienti prezentovali v sociálně terapeutických dílnách svými výrobky," uvedla vedoucí Vincentina Milena Marečková. Netajila se tím, že už dnes se v domově připravují na den otevřených dveří, který se uskuteční v příštím roce u příležitosti oslav 1150. jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, a to v rámci červencových Dnů lidí dobré vůle. „Veřejnosti připomeneme šedesátiletou historii našeho domova. V roce 1952 byli do uvolněných prostor bývalého kláštera jezuitského řádu nastěhováni první svěřenci „Domu milosrdenství – Vincentina z Prahy Břevnova," stručně osvětlila dějiny domova jeho vedoucí.

Hodinu po poledni vyvrcholil den otevřených dveří kulturním programem, který připravili klienti Vincentina pod vedením zaměstnanců domova. Na travnatém pódiu zahrady sociálního zařízení se střídali jeho obyvatelé s lidovými i moderními písničkami a tancem. Představily se zde kupříkladu písničkou a tancem klientky domova Simona Červeňáková a Andrea Heráková, vítězky krajského kola soutěže Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou. Z republikového klání v Olomouci si přivezly „bramborovou" medaili. Pěvci a muzikanti domova Václav Řezáč a Jan Horváth, kteří si z krajského kola zmíněné soutěže přivezli čestné uznání od hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, si zapěli sólově, v duu i ve sboru.

„Nemohu udělat všechno, ale mohu udělat alespoň něco. A přesto, že nemohu udělat všechno, neopomenu udělat to něco, co udělat mohu," citovala úryvek z jedné básně Marie Čaňková z Uherského Hradiště. Jménem všech opatrovatelů, příbuzných a rodičů klientů domova nemohla oběhnout všechny zaměstnance Vincentina, aby jim každému zvlášť poděkovala za to, že osobám se zdravotním postižením domova zachovávají důstojný a plnohodnotný život. Velkou kytici květů proto předala vedoucí Vincentina Mileně Marečkové.

„Ta kytice patří všem zaměstnancům domova. Mám v něm už 35 let svoji sestru. Nikdy jí nebylo tak dobře, jako v posledních letech," dala průchod pocitům doktorka Čaňková.