Ti nabídli návštěvníkům výstavy plno chuťových zážitků při koštování 473 vzorků vín, tedy jen nepatrnou část z toho, co skrývají jejich sudy ve vinných sklepech.

Vystavovateli předložená vína byla s týdenním předstihem před koštem hodnocena ve Véskách 44 degustátory, a to na stobodové stupnici, zatímco na řadě jiných degustací se hodnotí na stupnici dvacetibodové.

„Stobodové hodnocení podle metodiky Mezinárodní organizace pro révu a víno O. I. V. má napomáhat degustátorům lépe ohodnotit kvalitu a jednotlivé vlastnosti vín. Porotcům byly při posuzování záměrně utajeny přívlastky vín,“ okomentoval modus degustace Vojtěch Luža (78) starší, garant výstavy.

Podotkl, že na všech zásadních nominačních výstavách se vína hodnotí pouze na stobodové stupnici.

Na jaké stupnici budou vína degustátory hodnocena, si stanoví jednotliví pořadatelé výstavy.

Ani letos nehledali degustátoři šampiony výstavy v bílých a červených vínech.

Vítězové v odrůdě dostali velkou plaketu a dvacet procent nejlépe hodnocených vín v odrůdě malou plaketu.

„Už podesáté se uskutečnila v rámci výstavy přednáška o vadách vín, o niž je rok co rok velký zájem. Po ní následovala přednáška o hodnocení vín na 100bodovém systému v teorii a praxi,“ informoval Josef Medek, jeden pořadatelů sadského koštu vín.