„Ředitelství Základní školy Nivnice informuje žáky a jejich rodiče, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz základní školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Provoz ZŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání. Od začátku školního roku až do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, formou Microsoft TEAMS. O všech podrobnostech žáci a rodiče budou postupně informováni prostřednictvím webových stránek školy a Teams. Obědy mají žáci ZŠ po dobu distanční výuky automaticky odhlášeny,“ informuje vedení ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici na webovém portálu školy.

Pražský výběr vystoupil 28. srpna na festivalu Buchlovské léto, v amfiteátru zámeckého parku v Buchlovicích.
Zubatá i Ropotamo křepčili v Buchlovicích kolem muzikantů Pražského výběru

Radost ze vzniklé situace nemá nivnický starosta Miroslav Vykydal.

„Je to smůla, když se od krajských hygieniků po školení učitelského sboru dozvíte, že školitel byl pozitivní na COVID-19 a všichni, kdo s ním přišli do styku musejí do karantény. Stejně dopadli učitelé i na uherskobrodské škole ZŠ Na Výsluní, kde je stejný člověk školil také,“ řekl Deníku Miroslav Vykydal.

Ten přiznal, že jej odklad začátku školního roku mrzí hlavně kvůli prvňáčkům a uvažuje o tom, že by pro ně radnice po konzultaci s vedením školy připravila náhradní program.

„Musíme si to ještě upřesnit,“ poznamenal Miroslav Vykydal.

Po Baťově kanále ze Spytihněvi ke Starému Městu a zpět
Jak se pluje po Baťově kanále? Podívejte se

Podobné zprávy přicházejí ze ZŠ Uherský Brod Na Výsluní.

„Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že pedagogičtí pracovníci našeho sboru byli v době plnění pracovních povinností spojených s přípravou nového školního roku v rizikovém kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na onemocnění COVID-19. Všem osobám z tohoto rizikového kontaktu byla nařízena 14 denní karanténa a budou testováni. Karanténa se vztahuje na celý sbor (vyjma dvou nepřítomných učitelů), jejich seznam byl na základě depistáže určen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Ostatních nepedagogických zaměstnanců se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy, provoz školy je na neurčito uzavřen, slavnostní zahájení 1.září, nástup do školy ani výuka se v nejbližších dnech nekoná. Očekávejte, že distanční výuka pravděpodobně cestou on-line, jak byla odzkoušena v minulém školním roce, bude zahájena dne 7.září 2020 a je pro všechny žáky již ze zákona POVINNÁ,“ vzkazuje na webovém portálu školy její ředitelka Dagmar Bistrá.

Situaci komentoval zástupce zřizovatele školy, starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

„I když testy ukázaly, že by nikdo z našich pedagogů neměl být nakažený, karanténu musejí dodržet. Nutno dodat i to, že jsme pro první stupeň této školy přichystali náhradní řešení v Domě dětí a mládeže i v centru Šrumec,“ uvedl starosta.

Potíže s koronavirovou nákazou řeší také Základní škola Zlín, Okružní. „Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že byl v základní škole potvrzen jeden případ onemocnění COVID-19. Všem dvaceti čtyřem osobám, které přišly do rizikového kontaktu s pozitivním případem, byla nařízena 14denní karanténa. Všechny osoby, které byly doposud testovány, mají první výsledek negativní. V základní škole proběhla řádná dezinfekce virucidními prostředky. Škola bude pokračovat v sanitárním režimu a všichni zbývající pracovníci se připravují na otevření školy v řádném termínu od 1. 9. 2020. Podrobnosti o změnách ve výuce a v provozu školy, které si vyžádá nepřítomnost některých třídních učitelů, obdržíte přes elektronickou žákovskou knížku v pondělí 31. 8. Našim cílem je neomezovat provoz školy a od prvního zářijového dne se postarat o všechny naše žáky. Veškeré další kroky koordinujeme s Krajskou hygienickou stanicí a budeme vás o nich informovat,“ uvedla na webu školy tamní ředitelka Ivana Rejzková.