Po druhém odmítnutí však zastupitelům došla trpělivost a letos tak chtějí vystavit hřiště z rozpočtu obce. Na celkem jedenáct milionů tak má vyjít sportoviště, kde nebude chybět tartanové hřiště pro kolektivní sporty, kolem něj se vinoucí ovál, plocha na vrch koulí, doskočiště či travnaté hřiště.

„Základní škola nemá žádné venkovní zázemí pro tělocvik, proto jsme se rozhodli o přestavbu současné zatravněné plochy na víceúčelové hřiště, které se bude nacházet vedle stávajícího fotbalového,“ objasnil starosta Bánova Marek Mahdal.

Projekt je v současnosti naceněn na jedenáct milionů korun. Výběrovým řízením se předpokládá, že by se mohla výsledná částka pohybovat pod deseti miliony. „Velký díl financí spolkne odsanovaní blízké tribuny,osvětlení areálu a jeho oplocení. I letos nicméně budeme žádat o peníze z některých dotačních programů, ale už na ně nebudeme čekat,“ dodal Marek Mahdal.

Nejdříve by se mohlo s pracemi začít už na začátku září. Pokud by šlo vše dobře, víceúčelové sportoviště by bylo z velké části hotovo v listopadu letošního roku. Dokončující práce by pak byly naplánovány tak, aby se stihla jarní sezóna 2018 už v novém.