I při svých školních povinnostech se žáci v choreografii a režii Kristýny Krysové, zastupitelky obce, poctivě, s chutí a dostatečným předstihem před bálem pustili do nácviku slavnostního plesového předtančení. Vybrali si písně ikonické skandinávské hudební čtveřice ABBA, které zůstaly dodnes v povědomí posluchačů.

„Chlapci a děvčata si zvolili nikoliv vážnou hudbu, ale veselé předtančení, kterého si chtěli užít. Největším problémem často je, že deváťáci se domnívají, že zatancují na všechno všechno. Teprve při nácviku ale zjistí, že to nejde, takže pak je třeba upravit choreografii podle jejich schopností,“ vysvětlila Kristýna Krysová.

Podotkla, že vycházejícím žákům nebyli s předtančením ochotni pomoci dva osmáci, takže se do něj ochotně zapojili loňští absolventi základní školy - Šimon Jelínek s Václavem Hrabincem.  

O tom, že všichni zvládli předtančení na výbornou, svědčily nesčetné ohlasy a slova chvály nejen z řad návštěvníků plesu, ale i těch, kteří tři hodiny před bálem měli možnost zhlédnout v turistickém centru veřejnou generální zkoušku slavnostního předtančení, a to bez zakoupení vstupenek.

„Jejich dobrá příprava na předtančení byla dnes večer zúročena bez nervozity, s lehkostí a přirozeností. Deváťákům i paní Krysové patří velký dík,“ nechala se slyšet Vladimíra Králíková, předsedkyně Kruhu přátel ZŠ Velehrad.

Za bezchybnou a precizně secvičenou choreografii sklidili žáci velký aplaus od všech přítomných. Poté se taneční parket ve velkém sále turistického centra zaplnil tanečníky a pokračovalo se v tradičním duchu školního plesu. Na parket zvala tancechtivé hudební skupina Hallo band a cimbálová muzika Vinár.