„Zvolena byla především proto, aby mi jako starostce uvolnila trochu ruce, abych se mohla věnovat širší koncepci, kam město má směřovat, než se zabývat administrativními detaily. Její zvolení však také zčásti souvisí s mojí stávající funkci na kraji. Doufám, že i tam budu mít více času na práci," sdělila starostka Kunovic Ivana Majíčková. Kromě vedení Kunovic je totiž členkou zastupitelstva Zlínského kraje a také členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zlínského kraje.

Své dojmy z nového postavení ve městě sdělila Deníku i sama Olga Strašáková. „Pro mě se vlastně ani moc nemění. Od dvaadevadesátého jsem v kulturní komisi, takže se v dané oblasti poměrně orientuji a budu dělat víceméně to samé, co jsem dělala doposud. Funkci místostarostky spíše beru jako ukázku důvěry zastupitelů v moji osobu a tedy cítím mnohem větší zodpovědnost za projekty a plány, které budu prosazovat," poznamenala Olga Strašáková.