Obává se ale změn životního stylu lidí, jež nastaly s příchodem Covidu-19 v souvislosti se zachováním tradic a zvyků jako odkazu po předcích.

„Je to období mimořádně složité. Trápí nás utlumení všech společenských akcí. Minulý rok kromě fašanku a úvodních plesů neproběhlo nic a letos to vidím podobně. Bude velmi těžké navázat na minulé roky po takovém útlumu. Obávám se, že lidem se změnil při covidové době životní styl a nemuseli by mít o akce v budoucnu takový zájem jako předtím,“ konstatoval drslavický starosta.

Krize se nevyhnula ani firmám, podnikajícím na území Drslavic, jako například společnosti Lima, vyrábějící svíčky.

„Začíná to být dramatické, od minulého roku firma čelí dvaceti procentnímu poklesu odbytu,“ upřesnil majitel Limy Libor Bujáček.

Deník na návštěvě - Drslavice
Jak se žije v Drslavicích? Pojďte na návštěvu

Co se týká plánů obce do budoucna, z těch strategických vidí Rostislav Mihel dva zásadní cíle. V obou případech je však podle něj nezbytná součinnost dalších subjektů.

„Prvním je celkové odkanalizování obce ve spolupráci se Slováckými vodárnami a kanalizacemi. Jedná se o projekt, na kterém už několik let pracujeme. Záležitost je ale natolik komplikovaná, že její vyřešení potrvá ještě mnoho let. Druhý cílem je odpověď na otázku, jak zastavit postupné vylidňování obce,“ naznačil první muž Drslavic.

Řešením je podle něj buď realizace nové bytové zástavby dle vloni zpracované územní studie, anebo výkup starých domů poblíž centra obce.

„Rozdělením parcel by vznikla nová stavební místa v blízkosti stávajících inženýrských sítí. Obě záležitosti se ale neobejdou bez soustavného jednání s vlastníky pozemků a parcel, jde tedy o běh na dlouhou trať,“ vysvětluje Rostislav Mihel.

Do konce volebního období v příštím roce má ambici realizovat novou cyklotrasu ve směru na Hradčovice, která by byla prodloužením vloni vybudovaného úseku opačným směrem na Havřice.

Během bezmála 11 let ve starostovské pozici, se Mihel podle svých slov snažil o vylepšení spousty věcí. Hrdý je na výstavbu Polyfunkčního domu v roce 2013.

Ve firmě Lima, v Drslavicích vyrábějí svíčky. Majitel Libor Bujáček.
Vést firmu je jako jet cyklistický maraton, říká podnikatel Libor Bujáček

„V obci nebylo žádné sportovní centrum, ani hospoda, takže jsme vyřešili několik problémů v jednom. Od loňského roku je funkčnost objektu rozšířena o možnost kulturního využití tím, že v něm byly instalovány akustické podhledy,“ vypočítává starosta.

V tom samém roce zrekonstruovali v Drslavicích objekt bývalé školy na obecní dům, kde je v horním patře sál na kulturně-společenské akce s kuchyní, v přízemí pak knihovna a hasičská klubovna. V roce 2018 se Drslavjanům podařilo obnovit základy bývalého zámečku Pepčín, kde vzniklo výletní místo.

Největší investiční akcí v historii vesnice je však podle starosty vloni dokončená soustava poldru, rybníku, tůní a obslužné komunikace na osmi hektarech v ceně 28 milionů Kč.

„Velkou pozornost věnujeme odpadovému hospodářství, postupně jsme vybudovali sběrný dvůr, komunitní kompostárnu a deponii stavební suti. Důraz klademe na bezpečnost silničního provozu, v průmyslové zóně obce jsme rozšířili komunikaci a vystavěli nové parkoviště, chodníky a větev veřejného osvětlení,“ pokračuje první muž Drslavic ve svém výčtu.

Postupně se také snaží, aby obec masivně investovala do budovy a areálu mateřské školy.

„Měl jsem komplexní vizi co v obci změnit a opakovaně jsem dostával ve volbách silný mandát ji uskutečnit. To, jak se vše daří, musí posoudit naši občané, osobně věřím, že jsou z rozhodující většiny s mojí prací spokojeni,“ dodal Rostislav Mihel závěrem.

SILVIE VYKOPALOVÁ