Bohatý dožínkový program se začal odehrávat hodinu po sobotním poledni v míkovickém kostele sv. Anežky, kde věnci uvitému z pšenice a letních květin požehnal kunovický farář Jaroslav Polách. Pak už měla dožatá, mající kořeny v dávné minulosti a přispívající k rozšíření kulturních tradic v Míkovicích, charakter bohatého doprovodného programu.

Průvod krojovaných, mužů s ozdobenými kosami, děvčaty se srpy a hostujícími soubory, zamířil za doprovodu cimbálové muziky Mladí Burčáci do ulice Podboří k manželům Martině a Vladimírovi Dočekalovým, kteří se zhostili role hospodářů.

Ti za zvuků krátké fanfárové skladby vyšli z domu, aby jim krojovaný pár, Vendula Kolihová s Vladislavem Ilíkem, předali věnec jako důkaz úspěšně ukončených žní, za což se jim dostalo poděkování. U domu hospodářů se pak hrálo, zpívalo a dokonce se ochutnávaly nejrůznější dobroty.

„Každé dva roky před dožínkami sháníme manželský pár, který by se zhostil rolí hospodáře a hospodyně. Letos je na sebe vzali manželé Dočekalovi, kteří v průběhu celého roku Míkovjan ve všech jeho kulturních akcích podporují,“ svěřila se Jana Trubačíková, umělecká a organizační vedoucí a choreografka folklorní souboru Míkovjan. Bez něj a dalších podporovatelů by míkovické dožínky nebyly tím, čím každé dva roky jsou.

V sobotu od 16 hodin byla míkovická dožatá umocněna folklorním pořadem k 15. výročí od založení Míkovjanu, který nesl název Spojení písní a tancem. V přírodním areálu před kulturním domem, kam se dožínkový průvod v čele s hospodáři přesunul, v něm účinkoval ženský a mužský sbor z Míkovic, mužský sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, Vonica ze Zlína, cimbálové muziky Mladí Burčáci, Ohnica a Denica ze Zlína, folklorní soubory Míkovjan, Handrlák z Kunovic, Velička z Velké nad Veličkou a Vernár ze Slovenska. Ve večerním pořadu Na rohu č. p. 50 aneb Tančí a zpívá Míkovjan, účinkovali bývalí a současní tanečníci Folklorního souboru Míkovjan s cimbálovkami Mladí Burčáci a Ohnica.

Tečku za míkovickou dožínkovou slavností, kterou před špatným počasím uchránil patron zemědělců a dobré úrody sv. Isidor, udělala beseda s cimbálovou muzikou Mladí Burčáci.