Projekt se oficiálně jmenuje Návštěvnické centrum u Památníku Velké Moravy, zahrnuje úpravu okolí památníku a kostela i rekonstrukci jezuitského sklepa. Vznikne tak první, „horní" náměstí, skrz nějž budou lidé chodit do nového kostela. „Už jsme kvůli tomu žádali o tři dotace, ještě jsme ale nebyli úspěšní. Snad to vyjde," přeje si staroměstský starosta Josef Bazala.

Druhá, „dolní" etapa výstavby náměstí je pak otázkou dalších let a dalších, prozatím nevyřešených vysokých finančních nároků. Zahrnuje rozlehlé a prozatím velmi neupravené prostranství, které bude obdařeno veřejným osvětlením, cestičkami a zelení, amfiteátr, mobilní pódium, veřejná WC nebo parkovací místa v Jezuitské ulici.

Pokud radnice dotaci na horní náměstí nezíská, zaplatí nejnutnější úpravy této lokality ze svého. Dostavba chrámu slovinského architekta Iva Goropevšeka se totiž kvapem blíží, a to dokonce rychleji, než uváděly původní záměry. „Kostel chceme farnosti do předčasného užívání dát ještě před koncem roku 2013," nechal se slyšet starosta Bazala.

Aby měla farnost na mohutný finiš dostatek prostředků, sjednala si patnáctimilionový úvěr. Jejímu závazku ručí město, pokud by se však farnosti nedařilo řádně splácet, zastaví jí faru, pozemky pod ní a v případě potřeby i samotný svatostánek. Naopak vstřícným krokem ze strany radnice je každoroční podpora stavebních prací formou příspěvku z městského rozpočtu. V posledních letech se tato částka ustálila na dvou a půl milionech korun ročně. „Až do roku 2014 by tento režim měl být zachován," podotkl starosta Bazala.

V současnosti budova chrámu získává stále více svou konečnou podobu. Pracuje se na dokončení krytiny střechy včetně tepelné izolace kopule, dělníci montují ocelovou konstrukci vnějšího pláště. Hotové jsou již inženýrské sítě včetně sociálního zařízení. Přesně podle požadavků předpisů stavebníci umístili osm toalet do podzemí a další čtyři do přízemí kostela.

Bělostí už se skví věže pojmenované podle svatých Cyrila a Metoděje. Jejich nátěr je kvůli výšce složitou prací. „Třeba nároky na lešení jsou opravdu veliké," poznamenal technický administrátor stavby František Křivák, který malinko mírní optimismus ohledně dřívějšího dokončení objektu. „Ve smlouvě je stále uvedena realizace s termínem poloviny roku 2014. Pokud to bude dřív, půjde o neplánované překvapení," dodal František Křivák.

Náměstí Velké Moravy bude v bezmála sedmitisícovém Starém Městě první typické. Již existující náměstí Hrdinů je, spíše než rynkem, bulvárem. I tak je ale co do plochy s více než 23 tisíci metry čtverečnými pátým největším náměstím v republice. „Rozlehlejší je jen Karlovo a Václavské náměstí v Praze, Masarykovo náměstí v Jihlavě a náměstí republiky v Plzni," doplnil staroměstský kronikář Milan Kubíček.

Co je předčasné užívání stavby?

Stavbu lze předčasně užívat na základě časově omezeného povolení stavebního úřadu. To je vydáno na žádost stavebníka v případě, že stavba ještě není úplně dokončena, avšak její užívání nemůže ohrozit bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Zdroj: www.hypoindex.cz