Nicméně poté, co frekventovanou ulici opustí, by se měli všichni těšit ze zcela nového chodníku. „Jde o opravu levostranného chodníku podél ulic 1. Máje a Sadová. Jedná se o naši aktuálně největší akci, její náklady dosahují výše takřka 6,3 milionu korun," informoval o prováděných pracích mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Celkové opravy se dočká úsek levostranného chodníku na ulici 1. Máje od sídliště Na Rybníku až po křižovatku s ulicí Větrná. Prvně zmiňovaná ulice se navíc v rámci stavby dočká také i opravy části povrchu vozovky.

Obyvatelé i návštěvníci této lokality se rovněž budou moci těšit z nového sloupu pro osvětlení přechodu pro chodce, stejně jako z nového mobiliáře autobusových zastávek. S ukončením prací radnice počítá do konce měsíce září.