Neúnosným zácpám na silnici I/55, sužujícím řidiče zejména v ranních a odpoledních hodinách chtějí obě města výstavbou mimoúrovňové křižovatky na silnici I/50. Mimo jiné tak chtějí podpořit průmyslovou zónu u LETu v Kunovicích a v ulici Průmyslová v Uherském Hradišti.

„Chybí napojení na dálniční síť, vybudování komunikace ze směru od Uherskohradišťské nemocnice přes ulici Průmyslová až k napojení na současný obchvat, spojení mezi naším městem a Kunovicemi je denně zahlcené,“ tvrdí Jan Vorba, jenž denně dojíždí do zaměstnání v Uherském Hradišti z Vlčnova. Za pravdu mu dává Hradišťanka Jana Žajdlíková. „V Uherském Hradišti vnímám jako největší problém plynulost dopravy a dopravní řešení některých částí města. Z Kunovic stále ještě nefunguje úplně ideálně zelená vlna. To by se určitě mohlo změnit,“ naznačila.

Ve čtvrtek 20. září představitelé měst Uherské Hradiště a Kunovice, spolu se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě podepsali v Luhačovicích memorandum. Společným cílem jeho signatářů je příprava budoucí spolupráce mezi městem Uherské Hradiště, městem Kunovice, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ministerstvem dopravy ČR a Zlínským krajem, která by vedla ke zlepšení dopravní situace v obou městech, především pak v místě křížení silnic I/50 a I/55.

„Dopravní situace mezi oběma našimi městy je dlouhodobě neudržitelná. Přínos z realizace projektu by měli nejen motoristé, ale i občané z širokého okolí souměstí Kunovic a Uherského Hradiště. Velmi pozitivní vliv by přinesl také lokalitě areálu bývalé nemocnice nazývané Nové Hradiště, která je pro město strategicky vysoce významná,“ komentoval vznik memoranda starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Poslední signatář memoranda, Ředitelství silnic a dálnic ČR, připojí svůj podpis údajně dodatečně. Na dotazy Deníku do uzávěrky vydání reakce ŘSD nedorazila.