Silničáři se letos zaměří na opravu úseku ve směru od podniku Mesit do Jarošova. Výrazně by se měla mimo jiné zvýšit bezpečnost přechodů pro chodce v Jarošově i Mařaticích, neboť ty získají významný bezpečnostní prvek v podobě speciálního nasvětlení. Všechny opravované části silnice budou mít po odstranění živičné vrstvy nový povrch, oproti tomu úsek od zastávky u Mesitu po odbočku k čerpací stanici pohonných hmot se dočká celkové opravy. Řidiči nákladních vozidel musí počítat s objížďkami přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla a Topolnou zpět do Bílovic na silnici II/497. Do opravované lokality budou moct vjet pouze ta nákladní auta, která v ní mají provozovnu či tam budou zajišťovat zásobování.

Opravy jsou rozděleny do několika úseků

Úsek 6 (od zastávky u Mesitu po odbočku k čerpací stanici PHM)

Bude rekonstruován po částech a to nejprve levá strana komunikace v období od 17.3.2014 do 8.4.2014, pravá strana pak od 8.4.2014 do 29.4.2014

Úsek 5 (od odbočky k čerpací stanici PHM před odbočku k Synotu)

Vozovka bude rekonstruována od 30.4.2014 do 8.5.2014.

Úsek 4 (od odbočky k Synotu až po výjezd z vedlejší komunikace od rodinných domů po pravé straně směrem k Jarošovu) –

Tato část bude rekonstruována od 9.5.2014 do 12.5.2014.

Úsek 3 (od výjezdu od rodinných domů po pravé straně směrem k Jarošovu po konec řadové výstavby RD vlevo) –

Vozovka bude rekonstruována od 13.5.2014 do 4.6.2014 nejdříve levá část, poté část pravá.

Úsek 3 (od konce řadové výstavby vlevo po základní školu) –

Oprava se uskuteční od 5.6.2014 do 17.7.2014, nejprve u levé části vozovky, poté u pravé.

Úsek 3 a 2 (od základní školy po zastávku u pivovaru) –

Bude rekonstruován od 18.7.2014 do 4.8.2014 nejprve v levé části, poté v pravé části.

Závěrečná pokládka živičné obrusné vrstvy bude probíhat ve dnech 9. a 10.8.2014. S pra­cemi na celém 2,5 kilometrů dlouhém úseku se počítá v termínu od 17.3. do 31.8.2014, nicméně časový harmonogram může být s ohledem na klimatické podmínky průběžně upravován. Dopravu bude v lokalitě během oprav řídit světelná signalizace. Opravu komunikace provádí Ředitelství silnic Zlínského kraje ve spolupráci s městem Uherské Hradiště.