Písemnosti patřily jeho otci, cukráři Vilémovi Kolačnému, který se narodil roku 1907. Cukrář s duší filosofa zemřel v roce 1987 a synovi zbyly dopisy jako připomínka na podivuhodný život svého otce.

„Většinu času věnoval své profesi. Ovšem každou volnou chvíli trávil v knihovnách. Srovnával si své myšlenky a konfrontoval je s náhledy myslitelů a světových osobností. Pro tatínka bylo typické, že nikdy na rady nechodil za kovaříčky, nýbrž za skutečnými mistry oboru,“ snažil se přiblížit povahu svého otce dvaasedmdesátiletý Jiří Kolačný.

Světově proslulého fyzika a držitele Nobelovy ceny Alberta Einsteina Vilém Kolačný oslovil v roce 1952 v souvislosti se srovnáním úvah týkajících se odpovědnosti člověka a vědce za svůj život, myšlenky a činy, problém svobodné vůle.

Díky reportáži v jednom z tuzemských technických magazínů se zachovala i reakce Viléma Kolačného na odpověď geniálního fyzika. „Bylo to obrovské překvapení, když listonoš přinesl tu obálku s americkou známkou a potom ještě druhou. Jsou to krásné dopisy,“ řekl před lety Vilém Kolačný reportérovi magazínu T 79 z roku 1979 Vladimíru Železnému.

Ve své odpovědi Einstein do Hradiště svému tazateli vzkázal…

Kompletní článek najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.