Vedoucím domova je od dubna loňského roku Jaroslav Kopper, který v minulosti působil v manažerských pozicích ve státním i soukromém sektoru. Nabyté dovednosti a zkušenosti zúročuje právě v Nezdenicích.

Služeb v domově nyní využívá sto šedesát pět uživatelů. To není jistě jednoduché vytvořit pro všechny stejně kvalitní životní podmínky…
Snahou všech zaměstnanců je dát našim uživatelům pocit domova, v míře, jak je to jen možné, to znamená kromě odpovídající péče i dostatek soukromí a zajištění osobních, individuálních práv. Práce v domově vlastně není jen prací, je posláním. Naši zaměstnanci musí být empatičtí, mít kladný vztah k lidem a zároveň schopnost zvládat i chvíle neradostné a stresující. Navíc velká část uživatelů je imobilních, to s sebou nese i fyzicky velmi náročnou práci, která ani zdaleka není finančně ohodnocena tak, jak by si zasloužila… Moc si svých lidí - v naprosté většině převažují ženy - za všechno, co dělají i nad rámec svých povinností, vážím.

Jaká je cílová skupina, pro níž je nezdenický domov určen?
Jsou to občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří pro trvalé změny na zdravotním stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinak a hrozilo by jejich sociální vyloučení. Máme zde však i občany mladší, kteří ovšem splňují zdravotní hledisko pro umístění v domově. Lidé mladšího věku však nejsou naší cílovou skupinou.

Existují překážky pro přijetí?
Ze zdravotních důvodů nemůžeme přijímat lidi trpící Alzheimerovou chorobou, nakažené infekčními chorobami, alkoholiky či narkomany. Problém by byl i v případě seniorů hluchoněmých či slepých. V tomto případě by si zájemce o využití našich služeb musel zajistit tlumočníka. Stejné by to bylo i v případě cizinců.

Jaké služby svým uživatelům poskytujete?
Záleží na tom, jaký typ zdravotnické a obslužné péče potřebují. Lidé v zásadě soběstační bydlí na jedno- či dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Těm zajišťujeme celodenní stravu, úklid pokoje, praní prádla a jeho drobné opravy. A samozřejmě potřebnou zdravotnickou a pečovatelskou péči. Lidé imobilní mají potřebnou péči v širším rozsahu vždy takovou, aby splňovala podmínky pro zajištění jejich důstojného života. A samozřejmě nezapomínáme na psychickou pohodu našich obyvatel, o níž se staráme pomocí nejrůznějších aktivit.

Ve vašem domově působí divadelní kroužek…
To je jedna z činností, se kterou slavíme úspěchy i mimo domov. Kroužek vede Jan Mareček z Uherského Brodu a přináší radost nejen samotným hercům, ale i těm, kdo představení navštěvují. V domově máme i klubovnu s knihovnou, kde se scházejí převážně ženy nad ručními pracemi, oblíbená jsou skupinová dechová cvičení, rehabilitace a nejrůznější kulturní a společenské akce. Měli jsme tradiční fašankovou zábavu s průvodem masek, kácení máje, netradiční Nezdenické vinobraní, Kateřinskou zábavu či Mikulášskou nadílku. Přichází k nám na vystoupení žáci z blízkých škol a další. Tyto akce jsou vždy zdrojem radosti a dobré nálady.

Máte také speciální park tvořící krásné okolí…
Celý areál je řešen jako bezbariérový a naši uživatelé, i ti hůře pohybliví, se bez problémů dostanou do parku, který domov obklopuje. Navíc je zde zastřešená promenáda, takže ani nepřízeň počasí není překážkou pro pobyt na čerstvém vzduchu. Ti, kteří jsou na tom fyzicky lépe, si rádi zajdou na procházku do okolí Nezdenic, navíc je v blízkosti domova zastávka vlakové i autobusové dopravy, a tak si mohou snadno udělat výlet podle svých možností i chuti.

Jak funguje spolupráce s rodinami vašich obyvatel?
To je případ od případu. Když za babičkou či dědečkem děti pravidelně jezdí, na svátky si je berou k sobě a vzájemná spolupráce funguje, to je pak spokojenost na obou stranách. Bohužel se však setkáváme i s případy, kdy děti jezdí za našimi uživateli jednou za měsíc v době vyplácení kapesného. Je zajímavé, že takoví lidé bývají k práci zaměstnanců domova nejkritičtější, přestože pro spokojenost svých rodičů či prarodičů nejsou ochotni obětovat fakticky nic.

Jaké máte plány do budoucna?
Je jich hodně. Rádi bychom navýšili počet pracovníků v přímé obslužné péči, zabezpečili spolupráci s externím psychologem a naší snahou je i získat dobrovolníky pro práci s našimi uživateli.

Alena Kučerová