„Dům s názvem Chráněné bydlení svatého Cyrila a Metoděje byl vybudován bez jakýchkoliv státních či evropských dotací, ale pouze z peněz, které si řeholnice Kongregace sester svatého Cyrila a Metoděje za řadu let našetřily,“ tvrdí hrdě generální představená sestra Václava. O jak vysokou částku šlo, to však prozradit nechce.

Cílem chráněného bydlení je zlepšení životních podmínek a pomoc handicapovaným a zdravotně znevýhodněným osobám začlenit se do běžného života. „Osm obyvatelek si zde zkusí, jaké je to žít v malé komunitě a podílet se v ní na povinnostech, domácích pracích, radostech a starostech. Život se jim změní zásadním způsobem,“ uvedla asistentka chráněného bydlení Patricie Kolísková.

„Věřím, že si s klientkami budeme navzájem rozumět. V novém domově se budou učit zodpovědnosti, budou mít šanci se projevit a rozvíjet se v tom, čeho se jim v domově v Salašské ulici nedostávalo,“ dodává řádová sestra Helena Řezáčová, která v bývalém Ústavu sociální péče Velehrad Stojanov, později Domov v Salašské ulici, pracovala s handicapovanými lidmi 43 let.

Souhlasně jí přikyvovala radní Zlínského kraje Taťána Nersesjan. „Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje umožní začlenit zdravotně postižené osoby do stejného přirozeného prostředí, v jakém žijí jejich vrstevníci,“ sdělila Nersesjan. Zdůraznila, že cílem transformace sociálních služeb je zkvalitnění životních podmínek a naplňování lidských práv klientů, ale také poskytování služeb na základě jejich individuálních potřeb.