Do jaké míry proměnila náplň práce městských policistů v Uherském Hradišti koronavirová opatření?

Samozřejmě i nám do naší každodenní práce zasáhla koronavirová opatření. A to jak do organizace výkonu jednotlivých směn, tak i do samotného výkonu služby. Strážníci městské policie se dostávají denně do kontaktu s nejrizikovějšími skupinami osob. V rámci kontrolní činnosti dohlížíme na dodržování jednotlivých vládních opatření vydaných na základě boje s nemocí covid–19.

Jak se strážníkům daří na opatření dohlížet? S čím mají největší problémy?

Dohlížet na dodržování opatření se daří v rámci možností a tím myslím, že hlídky nemohou být na všech místech, kde dochází buď k nedodržování opatření nebo jinému protiprávnímu jednání, zároveň. Největší problém bude asi v lidech. Ne všichni pochopili, že pokud v současné době nebudeme „držet při sobě“, tak tuto nelehkou situaci jen tak nezvládneme.

Bylo nutné rozdělit městské policisty do speciálních služeb, aby nedošlo k případné nákaze jejich většího počtu?

Tak my už jsme od léta, a to konkrétně od srpna, přijali přísnější hygienická opatření. V současné době máme nejen strážníky, ale také ostatní zaměstnance městské policie rozděleny na dvě směny, které se spolu potkávají zcela minimálně, pouze při předávání služby. Samozřejmostí je používání roušek i uvnitř budovy, desinfekce rukou při každém vstupu do budovy, ale i průběžně v rámci výkonu služby, měření teploty zaměstnanců. Pravidelně probíhá také desinfekce společných prostor ozónovým generátorem.

Nakazil se od jara doposud některý z vašich mužů, případně, jak jste takovou situaci řešili, nebo jak byste s ní naložili, pokud by k infikaci koronavirem u některých strážníků došlo?

Od počátku pandemie v jarních měsících do současnosti máme potvrzený pouze jeden případ nákazy. Tento strážník je dnes již vyléčený a pracuje. Vzhledem k tomu, že striktně dbáme na dodržování hygienických a ochranných opatření, nedošlo k dalšímu šíření nákazy mezi další zaměstnance. K dnešnímu dni tedy žádný zaměstnanec není nakažen, snad nám to vydrží co nejdéle.

V současnosti je tlak na to, aby restrikce za nenošení roušek na nařízených místech byly citelné, jak v tomto ohledu městští policisté postupují, rozdali jste už za to nějaké pokuty, případně jak vysoké rozdáváte a jaká protikoronavirová nařízení nejčastěji lidé v Uherském Hradišti nedodržují…

Ano, i v Uherském Hradišti už skončily domluvy a naši strážníci udělují pokuty. Zde při porušení vládních nařízení můžeme udělit pokutu na místě až do výše 10.000 korun. Nejčastějším prohřeškem je nenošení roušek v autobusových čekárnách nebo na nástupištích veřejné dopravy.

Ve kterých částech města musíte řešit problémy s bezdomovci či nepřizpůsobivými obyvateli a o jaký typ prohřešků jde nejčastěji?

Bezdomovci jsou úplně jiná kapitola. V této skupině se nejedná jen o porušování vládních opatření, ale i o další protiprávní jednání. Tady musím zodpovědně říct, že bezdomovců v Uherské Hradišti ubývá. Spíše se nám začínají objevovat skupinky sociálně slabých osob, které mají kde bydlet, ale pohybují se kvůli návykovým látkám na okraji společnosti. Jejich protiprávní jednání a chování řešíme nejčastěji na nádraží ČD, ČSAD a v jejich nejbližším okolí. V letních měsících se objevují také na sídlištích, jejich počty a místa máme zmapované. Dopouští se nejčastěji přestupků proti veřejnému pořádku a porušení obecně závazných vyhlášek. V případě prokázání jejich protiprávního jednání strážníci situaci řeší vždy v rámci svého oprávnění a v mezích platné legislativy. Mnohdy se na sociálních sítích objevuje kritika, že se tito lidé neřeší. S tímto nemůžu souhlasit. Vždy je učiněno opatření vedoucí k tomu, aby protiprávní jednání bylo ukončeno a byla sjednána náprava. Musím zdůraznit, že vždy jen v rámci oprávnění a zákonných „mantinelů“. Nad rámec zákona nemůže jednat nikdo, natož strážník. Například pouhé sezení problémových osob na lavičce nenaplňuje žádnou skutkovou podstatu protiprávního jednání, přestože může být obtěžující pro kolemjdoucí.

Vizitka Vlastimila Pauříka

Narodil se 11. března 1967. K Městské policii v Uherském Hradišti nastoupil v prosinci 1991. Mezi lety 1993 – 2010 tam působil ve funkci zástupce velitele. Od roku 2010 doposud je velitelem hradišťských městských policistů, kde působí 32 zaměstnanců, z čehož je 25 strážníků, 4 operátoři kamerového systému a pultu centralizované ochrany, administrativa a 2 asistenti prevence kriminality.