O vzniku Dominikánů se budou moci zájemci informovat až do poloviny října. Pořadatelé Muzeum Jana Ámose Komenského a Česká provincie Řádu bratří kazatelů rozdělí expozici do dvou míst. Jedna část výstavy se uskuteční v místním muzeu, ve kterém budou moci návštěvníci nahlédnout do starých dominikánských tisků. Do 2. října zde budou dostupné také informační bannery, které se posléze přemístí do uherskobrodského kláštera.

Zakladatelem řádu Dominikánů je kazatel Domingo de Gurmán, který se narodil kastilskému šlechtici. Aby nasytil strádající během hladomoru, který v roce 1191 postihl Palencii, rozhodl se rozprodat všechen svůj majetek. Později přijal kněžské svěcení a na počátku 13. století vybudoval první velký dominikánský klášter. 22. prosince 1216 pak papež Honorius III. schválil společenství mužů shromážděných okolo svatého Dominika jako řád kanovníků pod ochranou Apoštolského stolce. 

Autor: ANDREA ŠTIPČÁKOVÁ