„Jde o společný projekt Charity Uherské Hradiště a Charity Uherský Brod, na jejichž území je služba poskytována. Hospicovou službu nabízíme komplexně, jednak v rámci domácí zdravotní péče pro pacienty, kteří umírají pozvolna a klidně a pacientům, jejichž stav je klinicky závažnější a zápolí s nepříjemnými příznaky svého onemocnění pak poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči. Jejich zdravotní stav by totiž vyžadoval, aby trávili své poslední dny v lůžkových zdravotnických zařízeních. Díky našemu personálnímu zázemí i technickému vybavení jsme schopni suplovat péči, která by jinak znemožňovala propustit pacienta do domácího ošetřování“, říká koordinátor této služby Bc. Radek Nohál.

O nemocné se stará zkušený tým lékařů a zdravotních sester, kteří drží služby čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Součástí péče je též duchovní doprovázení, služba sociálních pracovníků, péče psychologická.