radicí se v areálu objektu stalo červnové Pečení chleba v kamenné peci a zářijové Vaření trnek spojené s jejich ochutnávkou. Konává se tam také předvánoční koledování.

Nejstarší zmínka o tomto vodním mlýnu je na ohořelém trámu v jeho černé kuchyni, kde je vyryt letopočet 1763. „Kuželovský pan řídící mi jednou při prohlídce jejich větrného mlýna potvrdil, že toto vročení se přesně týká období, kdy císařovna Marie Terezie zakládala mlýny,“ vysvětlila průvodkyně v dolněmčanském Muzeu Na Mlýně Marie Ježková. Ta poznamenala, jak je ráda, kolik historicky cenných věcí je v expozici uloženo.