„Primárně bude toto zařízení určeno osobám, které v současné době pobývají doma, kdy péči o jejich osobu zajišťují jiné sociální služby a blízké osoby a dojde k situaci, že náhle tato dosavadní péče nebude dostupná. Záměrem je zřídit službu na dobu nezbytně nutnou, která pokryje potřeby na území Zlínského kraje v době trvajících krizových a mimořádných opatření,“ uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Z nařízení Vlády ČR musely pobytové sociální služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením vyčlenit část své kapacity pro izolaci klientů s potvrzeným onemocněním koronavirem a zajistit zvýšená hygienická opatření. Tím se značně snížila možnost přijmout do těchto služeb nové uživatele.

„Kraj se musí postarat o lidi, kterým budou tyto uzavřené služby chybět a tím by byl případně ohrožen jejich život či zdraví,“ doplnila Michaela Blahová.

Před zprovozněním nové odlehčovací služby ve Velehradě je potřeba provést nezbytné opravy objektu, vymalovat, zajistit revizi elektroinstalace a nakoupit 24 ks elektrických polohovatelných lůžek a další vybavení.

Náklady na zprovoznění služby jsou předpokládány ve výši 1,7 milionu korun. Další 4 miliony korun vyčlení Zlínský kraj na provoz tohoto zařízení.