V těchto dnech pracuje ve všech čtyřech nemocničních zařízeních úctyhodných tři sta dobrovolníků. Celkem 139 lidí s vazbou na zdravotnictví nabídlo svou pomoc Uherskohradišťské nemocnici, a ta jejich podanou ruku neodmítla. Převážně se jedná o studenty, mediky i důchodce, kteří se ke své zdravotnické profesi vrátili.

Ve dvaceti dvaceti dalších případech špitál využil také dobrovolníky z řad nezdravotníků. Na dotaz Deníku o tom informoval mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant. Dobrovolníci ve všech krajských nemocničních zařízeních jsou podle něj směřováni na různá oddělení, kde vykonávají například pomocné práce, jsou využíváni jako sanitáři, ale také jako praktické a všeobecné zdravotní sestry.

„Myslím, že reakce předčila naše očekávání. Dokonce jsme pro velký zájem nábor dočasně zastavili. Je to super, všem, kteří se přihlásili patří náš velký dík,“ prozradil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek s tím, že hlavní úlohou dobrovolníků je alespoň částečně, tam kde to jde, nahradit chybějící zaměstnance a pomoci přetíženému kmenovému personálu.

Momentálně má Uherskohradišťská nemocnice vytvořenou dostatečnou databázi dobrovolníků - brigádníků bez zdravotnického vzdělání, které může v případě potřeby oslovit. Aktuálně však stále trpí nedostatkem zdravotních sester a zdravotnických záchranářů.

Mezi sedmi desítkami dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pomáhají v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně je také studentka třetího ročníku oboru Všeobecná sestra na místní univerzitě Marie Hanáčková.

Letos jednadvacetiletá budoucí zdravotnice byla zařazena na plicní oddělení, kde se léčí i pacienti s onemocněním COVID-19. Na starosti má všechny úkony, které zajišťují praktické sestry, provádí tedy například odběry, píchá injekce nebo podává léky.

„S plněním těchto povinností nemám problém, vyzkoušela jsem si je už dříve na praxích, které jsem absolvovala právě v Baťovce,“ uvedla Marie Hanáčková. Bez problémů se zařadila také do v současnosti extrémně vytíženého kolektivu.

Podle Radomíra Maráčka, předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitele Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně ale mohou studenti a dobrovolníci v nemocnicích pomoct jen částečně, neboť mají jen omezené kompetence při péči o pacienty.

„Možností by byla pomoc lékařů a sester z terénu, tedy zdravotníků z ordinací praktických lékařů nebo ambulantních specialistů, které bychom mohli zapojit do provozu našich nemocnic. Pak bychom byli schopni přeměnit ještě některá další oddělení na covidové stanice,“ doplnil Radomír Maráček.

Dobrovolníci zaměstnaní v nemocnicích Zlínského kraje:

Uherské Hradiště: 159

Zlín: 70

Kroměříž: 50

Vsetín: 20