Vůz pořídili díky dotaci od Generálního ředitelství HZS Ministerstva vnitra ČR, Zlínský kraj přispěl částkou 300 000 korun a zbytek ceny doplatila radniční pokladnaobce Rudice.

„Toto devítimístné vozidlo poslouží Jednotce sboru dobrovolných hasičů k rychlému přesunu v nezbytně nutném počtu a čase na místo mimořádné události a k evakuaci osob a jejich zavazadel. Určitě se zvýší akceschopnost jednotky a bezpečnost přepravy členů v případě zásahu při likvidaci požáru, při povodních, vichřicích, při ekologických či dopravních nehodách, při odstraňování překážek na komunikaci,“ nechala se slyšet rudická starostka Mirka Chupíková.

Automobil je podle ní vybaven dvěma požárními světlomety, dvěma ručními dobíjecími LED svítilnami, dvěma hasicími přístroji, analogovou radiostanicí, tažným zařízením, střešním nosičem, zavazadlovým prostorem, parkovacími senzory, couvací kamerou, klimatizační jednotkou, USB zásuvkami, vyprošťovacími nástroji i lékárničkou. Jednotka SDH Rudice nedisponovala doposud dopravním automobilem.

„Pro všechny místní hasiče s historií sboru přes 110 let je to velká událost. Toto vozidlo bylo předáno do užívání starostovi SDH Rudice Jiřímu Gavlasovi v pondělí 2. listopadu,“ upřesnila Mirka Chupíková. Na slavnostní okamžik s posvěcením vozu a zápisem do kroniky obce je však nutné počkat na příhodnější dobu. Prozatím se velitel zásahového družstva Kamil Valášek, seznámil s manuálem a s provozním řádem automobilu, který patří do majetku obce.

„Děkujeme Generálnímu ředitelství HZS Ministerstva vnitra ČR a Zlínskému kraji za finanční podporu a hasičům přejeme, aby jim vozidlo dobře sloužilo, aby zvládli mimořádné situace a byli tak nápomocni ostatním občanům,“ dodala rudická starostka.