„Nejdůležitějším posláním našeho sdružení je ochrana zdraví, životů a majetku občanů před požáry a jinými živelními pohromami. Jen za loňský rok bylo na území okresu 769 událostí, při nichž dobrovolní záchranáři zasahovali. Z toho bylo 167 požárů, které napáchaly škody za 104 miliony korun. Zásahem jednotek požární ochrany byly uchráněny hodnoty za 115 milionů korun,“ konstatoval starosta Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (OSH ČMS) Václav Holásek.

Zmiňovaná čísla dávají jasnou odpověď na otázku potřebnosti 2700 dobrovolných hasičů na Uherskohradišťsku. „Je ale velká škoda, že novelou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně byla velmi omezena úloha našeho sdružení v oblasti prevence proti požárům. Preventivní kontroly prováděné našimi členy byly zrušeny a sbory mohou nyní působit pouze jako poradní instituce, pokud jsou o to požádány. Přes tento zákonný handicap je nutno spolupracovat se zastupitelskými orgány a aktivně působit na jejich leckdy nesprávné názory na zajištění požární ochrany,“ apeloval na účastníky shromáždění Holásek.
Dobrovolní hasiči, kteří při likvidaci požárů a živelních pohromách úzce spolupracují s profesionály, věnují velkou pozornost cílevědomé výchově mladé generace. Tvrdí to předsedkyně okresní odborné rady mládeže Naděžda Dyčková. „Můžeme se pochlubit stabilizovaným kádrem vedoucích a instruktorů, kteří mají na starosti 513 mladých požárníků ve věku od šesti do osmnácti let,“ naznačila Dyčková.

Hasičského sněmování se už poněkolikáté zúčastnil také starosta Uherského Hradiště Libor Karásek. „Velkou radost mi vloni udělali hasiči z Vések, kteří naše město dobře reprezentovali. Zvítězili kupříkladu v 18. ročníku Velké ceny OSH, v soutěži s názvem Slovácký džbánek,“ pochválil muže v modrých uniformách Karásek.