Komunikace byla od července letošního roku uzavřena pro veškerý provoz. Celková délka obnoveného úseku silnice je 520 metrů. Z důvodu aktivního geologického sesuvu byla v patě svahu vybudována lavice s odvodňovacími žebry.

Kompletně byla nahrazena konstrukce vozovky včetně nevhodného podloží v tloušťce 40 centimetrů. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Odvod spodní vody je zajištěn drenážní stokou celkové délky 500 metrů s vyústěním do řeky Olšava. Součástí stavby byly také stavební úpravy připojení sjezdů.

Oprava tvrze v Hluku finišuje. Objevily se však potíže u střešních trámů; říjen 2023
VIDEO: Opravu tvrze v Hluku brzdí komplikace. Otevření se odkládá na příští rok

Zhotovitelem stavby byla firma Skanska. Konečná cena za tuto zakázku činí 39,456 milionu korun (vč. DPH). Práce na této stavbě byly zahájeny v polovině května 2023 a původně měly probíhat až do konce listopadu.

„Geologická nestabilita území našeho kraje je důvodem dílčích sesuvů, které způsobují lokálně výrazné deformace vozovek na naší krajské silniční síti. Tyto poruchy flyšových vrstev se v našem kraji vyskytují častěji než v jiných částech republiky. Aktuálně nyní pracujeme také na stabilizaci sesuvů na silnici Tučapy – Boršice nebo ve Videčské ulici v Rožnově pod Radhoštěm,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.