„Vedle Dominika Čipery bezesporu nebylo mezi vedoucími pracovníky Baťových závodů výraznější a všestrannější osobnosti,“ uvedla ve svém příspěvku o Hugu Vavrečkovi z roku 1994 historička Nina Pavelčíková s tím, že s Tomášem Baťou starším jej pojilo přátelství už od roku 1906.

Právě ve vile svého dědečka dokonce malý Václav nějakou dobu bydlel. „V neklidných předmnichovských dnech, kdy se očekával útok nacistického Německa a panovaly obavy z bombardování Prahy, se na několik týdnů uchýlila do vily svých rodičů paní Božena Havlová, aby ve Zlíně v klidu porodila svého druhého syna Ivana,“ vzpomíná Pavelčíkové.

Že s Boženou Havlovou v té době ve Zlíně přebýval i dvouletý Václav je nasnadě. Za dědečkem do Zlína přijel poté ještě několikrát, společný čas, zejména o letních prázdninách, trávili také na letním sídle Havlov u Tišnova.

Hugo Vavrečka zemřel na následky těžkého srdečního záchvatu v srpnu 1952 v Brně. Vavrečkovu vilu rodina nuceně opouští v roce 1946, poté se z ní stává dětský domov.

„V polovině 90. let v restituci vilu získala zpět rodina Havlova, a ta ji pod podmínkou využití pro školské účely darovala městu. Asi čtyři roky zde byla rodinná škola a po ní Zlínská soukromá škola umění,“ připomněla už před časem vedoucí oddělení urbanismu a architektů zlínského magistrátu Dagmar Nová.

V roce 2000 pak objekt prošel nákladnou rekonstrukcí a nyní slouží jako sídlo soukromé firmy.