Střecha je však v havarijním stavu, a protože se její část před časem propadla, je nebezpečná. Ze střechy by se měly zachovat dřevěné prvky, které jsou v dobré stavu, demontovat a uskladnit na vhodném místě. Jde především o ručně vyřezávané trámy. "Toto je minimum, co teď musíme udělat. Areál zatím oplocovat nebudeme, i když je obehnán aspoň páskou, aby tam nikdo nevstupoval a nic se mu nestalo," sdělil starosta Hluku Martin Křižan. Dodal, že na zastupitelstvu konaném 25. října, by měli jeho členové přednést návrhy, co se s celým statkem stane do budoucna.