Vlivem velkého množství splavenin, které jsou neseny Dlouhou řekou, a vlivem historických nevhodně provedených vodohospodářských úprav je na Dlouhé řece neúměrně rychle zanášeno koryto, které brání průtoku vody do Morávky.

„Cílem revitalizace je řešení zanášení koryta Dlouhé řeky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice. Revitalizace umožní rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že převážná část průtoku bude vedena odlehčením do řeky Moravy a nebude docházet k zanášení Dlouhé řeky a Morávky,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podotkl, že v zanášeném úseku vytvoří podnik meandrující kynetu a lokalitu obohatí o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
Šetření úhynu na Bečvě? Praktiky jako v Černobylu, říká místopředsedkyně Senátu

Kromě trvalého zvodnění více než sedmi kilometrů současného vysychajícího koryta Morávky, se její koryto prodlouží o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, vytvoří Povodí Moravy mokřadní plochu o výměře 5 330 m². Ta bude tvořena mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky, na něž budou vysazeny stromy a keře.

„Vodní hladina v tůních bude odpovídat plavební hladině v nadjezí jezu Nedakonice, hloubka se bude pohybovat mezi 20 až 60 centimetry. Mokřadní plochu bude zpočátku ohraničovat oplocenka bránící vstupu osob a zvěře kvůli bezpečnosti. Je nutné vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu. Poté bude oplocenka odstraněna,“ vysvětlil Václav Gargulák.

Nový rybí přechod

Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice bude vystavěn rybí přechod, jímž se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále do nadjezí nedakonického jezu.

„Jsme rádi, že se Povodí Moravy podařilo projekt po několika letech náročných příprav dovést až k realizaci. Stavba vodohospodářského uzlu v Nedakonicích má pro obec kromě ekologického přínosu také velmi významný přínos ve zlepšení protipovodňové ochrany obce a tím ke zvýšení bezpečnosti pro naše občany,“ uvedl místostarosta Nedakonic Zdeněk Otrusina.

Zdeněk Svěrák na Letní filmové škole spojil Járu Cimrmana ve film i divadlo
Zdeněk Svěrák převzal výroční cenu za lidskost, inspiraci a laskavost

Zanášením koryta Dlouhé řeky dochází podle něj dlouhodobě k omezování průtoku vody v dolní části jejího toku. „To se významně projevuje především při povodňových průtocích, kdy kvůli špatnému odtoku rychle stoupá hladina a je ohrožen jak obecní, tak soukromý majetek. Tyto situace se opakují téměř každoročně, především po prudkých deštích v oblasti Chřibů,“ povzdechl si Zdeněk Otrusina.

Jedním dechem dodal, že díky novému stavebně-technickému řešení a úpravě koryta s přímým napojením na řeku Moravu by tyto problémy již v budoucnu neměly nastat. Další dlouhodobý problém, který by se realizací stavby měl vyřešit, je stávající vysoká hladina Dlouhé řeky v místě vyústění nedakonické ČOV. Předpokládané náklady stavebních prací jsou vyčísleny na 78 milionů korun. Projekt je financován z Operačního programu Životního prostředí.