Jeden z nich, žák pátého ročníku Jan Cimala, byl letos navíc velice úspěšný při přijímacím řízení na osmileté gymnázium.

„Zkoušky skládal na dvě gymnázia. V Uherském Brodě se umístil na prvním místě mezi všemi uchazeči a v Uherském Hradišti místě druhém. Jenda se rozhodl pro studium na hradišťském gymnáziu,“ vyzdvihl úspěchy žáka své školy její ředitel Ludvík Zimčík.

Jan Cimala navíc patří mezi žáky, kteří jsou individuálně vzděláváni. V Březové totiž neumožňují individuální vzdělávání pouze na prvním stupni, jako je tomu jinde, ale i ve vyšších ročnících.

„ZŠ Březová je jednou ze šesti základních škol, na kterých probíhá pokusné ověřování individuálního vzdělávání na druhém stupni. To vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září 2007 s trváním do června 2011,“ informoval mluvčí ministerstva Tomáš Bouška.

Škola byla podle jeho slov do ověřování zařazena proto, že realizuje podporu vzdělávání pomocí systému řízení výuky MOODLE. „Realizace tohoto projektu umožňuje kromě zefektivnění práce ve škole i domácí přípravu žáků, rodičům žáků zprostředkuje přehled o právě probíraném učivu, nemocným žákům dovolí samostatnou domácí přípravu a procvičování učební látky nezávisle na místě pobytu, učitelům umožní vést diskusi se žáky i mezi sebou, a to vše prostřednictvím internetu,“ popsal elektronické vzdělávání ředitel školy Zimčík.

Díky speciálnímu způsobu komunikace se do Březové hlásí žáci z celé České republiky i ti, kteří jsou s rodiči dlouhodobě v zahraničí. „Máme žáky v USA, na Novém Zélandu, v Rakousku či Makedonii,“ řekl Zimčík.

Školu v Březové navštěvuje pětašedesát žáků, jedenáct je v individuálním vzdělávání a devět z nich je s rodiči dlouhodobě v cizině. Její součástí je i mateřská škola, kde začínají s přípravou budoucích prvňáčků tak, aby uměli už od první třídy k výuce používat počítače.

„Dětem je kontakt s počítačem umožněn už od čtvrtého roku, kdy jsou již relativně schopné samostatně ovládat některé výukové programy a chápat určité souvislosti. Tento způsob přípravy předškoláků umožňuje cílené nasazení výuky s využitím informačních a komunikačních technologií od prvních hodin už v prvním ročníku základní školy,“ uvedl Zimčík.

Aktivita vedení školy těší starostu Březové Josefa Trechu. „Už čtvrtým rokem přidáváme každý školní rok jeden ročník, abychom ze školy opět udělali devítiletku, nejen pětiletku jako to bylo donedávna. Děti musely dojíždět do dalších obcí jako Bánov nebo Strání, kde je špatná dopravní dostupnost, a strávily mnoho času v autobuse nebo čekáním na něj,“ uvedl.

Škole však chybí tělocvična. „Chtěli bychom ji postavit, ale neexistuje žádný dotační titul, který by nám to v současnosti umožnil. V budoucnu ji snad vybudujeme na vlastní náklady,“ doufá starosta.

Jitka Cilečková

Čtěte také:

názor Jitky Cilečkové

Školou otřásly výbuchy, učitelé evakuovali žáky