Problém umístit děti do vybrané školy většinou rodiče v kraji řešit nemuseli. Školy se přizpůsobily tím, že navýšily nebo naopak snížily počty žáků ve třídách. Někde odmítli méně uchazečů, než původně plánovali.

Velký zájem o ZŠ Sportovní

Například v ZŠ Sportovní Uherské Hradiště berou oproti loňsku nakonec o padesát žáků víc a jejich celkový počet tak zvýší ze 620 na 670. „Za posledních deset let je to největší nárůst. Zájem byl velký. Hodně tříd máme naplněných na maximální kapacitu," zmínil tamní ředitel Milan Melichárek.

V ZŠ a MŠ v Březová na Uherskobrodsku, která se mimo jiné specializuje na pomoc při výuce školáků po celém světě prostřednictvím internetu, se oproti minulému školnímu roku zvedl počet žáků o 220, z pěti set na 720. Dětí přímo z Březové školu navštěvuje standardní počet 110.

„Poptávka po naší škole roste i díky tomu, že jsme schopni nabídnout výuku také dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. Mezi nejvzdálenější země, odkud máme přihlášené školáky, patří Nový Zéland, Filipíny i Čína," vyjmenoval ředitel ZŠ a MŠ Březová Ludvík Zimčík.

V Holešově otevírají logopedickou 1. třídu

Ve 3. Základní škole Holešov se nikdy nestalo, že by některého z žáků museli odmítnout. „Máme dostatečně volnou kapacitu, momentálně neplatí žádné omezení, kterým bychom limitovali rodiče ohledně příjmu dětí do školy. Naopak pro budoucí prvňáčky děláme spoustu akcí, aby věděli, jak to u nás vypadá," informoval ředitel Ivo Junášek. Od 1. září otevřou tři klasické třídy prvňáčků a jednu logopedickou.

Celkem pro 80 dětí. „Úderem nového školního roku se také stáváme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přinese nám to výhody po stránce pedagogické, materiální i personální," pochlubil se ředitel holešovské 3. Základní školy. Děti neodmítají ani v Základní škole Vsetín-Rokytnice. Prvňáčků tam mají letos šedesát rozdělených do tří tříd. „Neřešíme to, že by se k nám někdo nedostal," potvrdila tamní administrativní pracovnice Darina Weberová.

Budoucí učitelé si odbudou praxi na ZŠ Emila Zátopka

Větší zájem čekali pro změnu ve zlínské Základní škole Emila Zátopka. Realita byla ale opačná. Kvůli tomu také otevírají pouze jednu třídu prvňáčků s počtem necelých 30 dětí.

„Zato ale nově rozjíždíme spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, jejíž studenti magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy budou právě v prvním ročníku pomáhat učitelům v rámci praxe," vysvětlila tamní ředitelka Jana Kříčková.

Do prvních ročníků středních škol nastoupí v kraji obdobný počet studentů jako vloni, tedy kolem šesti tisíc žáků.

Zvoní! Školní rok 2016/17 přináší spoustu změn. Více se dočtete v tištěném vydání regionálního Deníku