Po jednání se současným vedením obce sdělil čtyřicítce obyvatel stojících s transparenty před budovou obecního úřadu, že 22. srpna od 17 hodin budou v místním kulturním domě nově dosazený starosta Jaroslav Hastík s místostarostou Miroslavem Křižkou ochotni naslouchat jejich podnětům.

„Jediný kompromis, na nějž jsme ochotni přistoupit, pokud by se nemělo jednat o okamžitou rezignaci zastupitelů podporujících současné vedení, je vypsání nových voleb, v nichž by se ukázalo, za koho se celá obec staví. Zatím však všechno směřuje k řadě žalob, které jsou podány nebo budou podávány jak z naší strany, tak ze strany současného vedení obce. Nejsem schopný říct, zdali dojednaná veřejná schůze něčemu pomůže. Nicméně jsme alespoň za tento krok rádi," vyjádřil svoji částečnou spokojenost s výsledky jednání jeden z iniciátorů protestů Jiří Trávníček.

Ivo Valenta přitom na uzavřené schůzce s Evou Dokoupilovou, Jaroslavem Hastíkem a Miroslavem Křižkou vyjádřil své znepokojení ze způsobu, jakým se současné vedení dostalo k moci.

„Nahlížím kriticky na to, jak bylo provedeno odvolání Jany Rýpalové. Demokratické postupy nelze zneužívat na hraně zákona, kdy se o půl druhé ráno budou dělat zásadní rozhodnutí. To si myslím, že je nejenom špatně, ale takový způsob je i nelegální. Nelze si totiž vykládat, že změna správního řádu, která má platit až na druhý den, nabývá na účinnosti odbitím půlnoci," kroutil hlavou Ivo Valenta.

Veřejné schůze, kde budou mít místní zastupitelé obyvatelům co vysvětlovat, se hodlá zúčastnit také.

„Celá slovní přestřelka mi přijde plná emocí, vytrácejí se věcné argumenty. I proto jsem inicioval veřejné zasedání, kde se snad vše vyjasní. Sám jsem nicméně v současnosti přesvědčený, že nelze dělat nic jiného než vypsat předčasné volby," dodal Ivo Valenta.

S postupem samosprávy obce nesouhlasí ani Petr Gazdík.

„Jsou zde dvě rozhodnutí, která byla podle mého názoru za hranou zákona. První z nich byla změna správního řádu, jejíž platnost nabyla ještě to samé zastupitelstvo, co se odhlasovala. Druhý sporný verdikt byl prodej osmadvaceti metrů čtverečních Evě Dokoupilové. Z nízké prodejní ceny se obci nemohly zaplatit výlohy za právní úkony na převedení pozemku, a tak podle mého šlo o nehospodárné nakládání s veřejným majetkem," poznamenal poslanec České republiky.

Těsně po skončení schůzky Slovácký deník kontaktoval také místostarostu Miroslava Křižku. Ten se však odmítl k situaci vyjádřit.