Nová část cyklostezky bude navazovat na stávající cestu vedoucí od hradišťského sídliště Štěpnice, ve směru na Kunovice. „Tato druhá etapa prací zahrnuje trasu od přemostění obchvatu k řece Olšavě. Povede po břehu řeky Olšava až po kamenný most v Kunovském lese," vysvětlil místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka. Navazující úsek bude dlouhý 1249 metrů a jeho šířka bude tři metry. Předpokládané náklady jsou 12,6 milionů. Na opravu cesty je již vydáno stavební povolení. Chybí jen „drobnost" – potřebné peníze. „Město aktuálně žádá o dotaci. Proto nelze usuzovat, kdy práce začnou," podotkl Zdeněk Procházka. Opravu stezky by uvítali i kunovičtí podnikatelé. Přímo na trase, v blízkosti kotviště lodí brázdící Baťův kanál například jeden z nich, Jan Ksiazkiewicz, otevřel počátkem června multifunkční cyklistické centrum. Zhruba rok, v těsné blízkosti cyklocentra, provozuje ekofarmu s ubytováním a dalšími službami pro turisty. „Cesta, která k nám vede, je ve špatném stavu. Pokud připočtu nové úvaziště, které je přímo u cyklocentra a možnost zřízení nové cesty, myslím, že by to mělo pro Kunovice i náš provoz a turisty, mimořádný přínos," poznamenal Ksiazkiewicz. Nová trasa přitom nemá sloužit jen cyklistům. Bude natolik kvalitní, že ji budou moci bez problémů využívat i majitelé kolečkových bruslí. Plány na rozšíření služeb pro cyklisty a turisty vítá s povděkem i starostka Kunovic Ivana Majíčková. Ta upřesnila, že Olšava v Kunovicích by měla mít v dohledné době první úvažiště lodí, ke kterému bude zajíždět pravidelná lodní přeprava. „K ekofarmě Sádky zajíždí z Baťova kanálu hradišťský pendl, loď Kordulka s kapacitou jedenáct osob," upřesnila záměr starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Jiří Durďák poznamenal, že lodní přeprava do Kunovic nebude určena jen pro pěší turisty, ale i majitele jízdních kol. „Lidé budou moci vystoupit z lodi v Kunovicích u cyklostezky, tam se občerstvit v cyklocentru a pokračovat buď na bruslích, nebo na kole po vlastní trase. Provoz linky, která bude do Kunovic zajíždět pravděpodobně dvakrát denně, bude v pátek, sobotu, neděli a o svátcích," poznamenal Durďák.

Kunovice jsou ve Sdružení obcí pro rozvoj na Baťově kanále a vodní cesty na řece Moravě nováčkem. To, proč se do sdružení město přihlásilo, vysvětlila starostka města Ivana Majíčková snahou podporovat rozvoj cestovního ruchu. „Navíc katastr města vede polovinou řeky Moravy, proto se nás tato problematika dotýká. Vybudováním úvaziště se zvýší atraktivita našeho území z pohledu cestovního ruchu a vznikne další možnost, jakou se k nám mohou turisté dopravit. To znamená lodí, na kole, autem, vlakem i letadlem," připomněla starostka Kunovic Majíčková.