Od zítřejšího dne jí ale v takových vycházkách nastane dlouhá pauza. Z oblíbeného zeleného ostrova města se totiž stane staveniště. Tak tuto plochu nazývají projektanti i řemeslníci, kteří se v parku dočasně usadí.

Pily, které se v parku rozezní ve čtvrtek, seřežou do listopadu příštího roku až čtvrtinu zdejších stromů.

„Přiznám se, že jsem o kácení ani nevěděla. Nepřijde mi, že stav stromů v parku je špatný. Ale jsem laik, a pokud by nějaký strom měl spadnout třeba na dítě, tak je lepší, když půjde k zemi plánovaně,“ nechala se slyšet Kopečková.

Právě bezpečnost je důvodem, proč je park nutné upravit. Přerostlé a přestárlé stromy už prý jistotu hladkého průchodu nezaručovaly. „Kvůli nebezpečným stromům začínáme s kácením dříve, než počítal původní harmonogram. Zejména při silném sněžení, dešti nebo vichřici totiž reálně hrozí pád těchto stromů či jeho částí,“ vysvětlil Petr Vykrut, majitel firmy, která stromy bude kácet. V první etapě budou podle něj přesně podle odborného posudku označeny všechny stromy ke kácení. Druhá část prací je v plánu začátkem roku 2012, kdy dojde na ošetření a výsadbu stromů, keřů a trvalkových záhonů.

Lea Hudcová z občanského sdružení Chraňme zeleň má k projektu výhrady, podle jejích slov však vyčerpali veškeré možnosti, jak rozsáhlému kácení zabránit.

Připoutávat ke stromům či podnikat jiné „divoké“ kroky totiž členové sdružení nehodlají. Jsou však přesvědčeni, že stromy byly posouzeny nedůsledně, a k zemi tak půjdou i některé relativně zdravé porosty. „Je škoda, že nebyly vypracovány alespoň dva posudky. Radnice měla o záměru dopředu důsledněji seznámit obyvatele města. Větší osvětu udělali až pár měsíců před kácením, kdy už bylo prakticky o všem rozhodnuto,“ míní Hudcová.

Vedení města kácení obhajuje tím, že je nezbytné. „Některé stromy ve Smetanových sadech jsou v havarijním stavu. Vzhledem k bezpečnosti návštěvníků parku je nutné některé z nich pokácet, jiné ošetřit. Je pro nás velmi důležité, aby park byl bezpečným místem, kam lidé budou chodit rádi odpočívat. Jsme si vědomi toho, že kácení je pro obyvatele města citlivé téma. Můžu je ubezpečit, že pokáceny budou pouze stromy, u kterých je to opravdu nutné,“ tvrdí starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.

V parku, kde se v současnosti nachází zhruba čtyři stovky stromů, se na základě znaleckých posudků pokácí 130 nebezpečných, poškozených, nemocných nebo přestárlých stromů. Ořez čeká dalších 113 stromů. Bezpečnostní vazbu provedou odborníci u čtrnácti listnáčů. Náhradou bude vysazeno 66 nových stromů.

Během kácení budou jednotlivé části parku uzavřeny a obehnány výstražnou páskou. V období vánočních svátků a Nového roku budou práce zastaveny. Práce v parku v ceně 979 tisíc korun potrvají do listopadu příštího roku.

Jak se vykácené dřeviny nahradí

Navržená nová výsadba zahrnuje celkem 66 stromů. Z toho je:

17 dřezovce trojtrnného,

12 dubu letního, 6 javorů mléče,

6 javoru klenu, 3 lípy srdčité,

1 liliovník, 1 jerlín japonský,

2 katalpy trubačovité,

2 trnovníky, 9 javorů babyka,

2 jasany úzkolisté,

1 řešetlák počistivý,

1 hloh jednosemenný,

1 jasan ztepilý,

2 jírovce maďal.