„Hlavním bodem programu byla volba nového předsedy a místopředsedů výboru, kteří budou mít na starosti organizaci následujícího ročníku setkání Čechů a Slováků na vrcholu nejvyšší hory Bílých Karpat, Velké Javořině,“ informoval ředitel uherskobrodského Domu kultury Jaroslav Mikulík.

Předsedou výboru byl zvolen místostarosta Uherského Hradiště Evžen Uher, místopředsedy pak starosta Strání Ondřej Benešík a starosta slovenské Lubiny, Martin Berňatinský. Valná hromada zplnomocnila také výbor javořinských slavností, tvořený devíti zástupci z každé strany hranice, aby zvolil předsedy a členy výkonných komisí odpovídajících za zdárný průběh více než stopadesátileté tradice javořinských setkání. Ty by se měly i letos konat o posledním červencovém víkendu. (pb)

Staronové vedení výboru Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině zleva Martin Beňatinský, Evžen Uher, Pavol Bahník, Josef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom a Ondřej Benešík.

Staronové vedení výboru Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině zleva Martin Beňatinský, Evžen Uher, Pavol Bahník, Josef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom a Ondřej Benešík. Foto: Ondřej Benešík